Grupul „Angajatori” (Grupul I)

This page is also available in

Grupul „Angajatori” (Grupul I) reunește întreprinzători și reprezentanți ai asociațiilor întreprinzătorilor care lucrează în industrie, comerț, servicii și agricultură în statele membre ale UE. Membrii noștri sunt activi în mediul de afaceri și se află în contact cu realitățile vieții de zi cu zi. Ei s˗au angajat să-și valorifice propria experiență pentru a face să înainteze proiectul european.

Promovăm integrarea europeană prin sprijinirea dezvoltării întreprinderilor noastre, care au un rol˗cheie în favorizarea prosperității societăților noastre și în crearea de locuri de muncă.

În actuala perioadă dificilă din punct de vedere economic, CESE este singura instituție europeană care reunește întreprinzători și persoane implicate pe deplin în viața economică și socială a țării lor de origine. Suntem purtătorii de cuvânt la nivel european ai întreprinderilor.

Colaborăm îndeaproape cu cinci mari organizații patronale din Europa - BusinessEurope, CEEP, EUROCHAMBRES, EuroCommerce și UEAPME. Mulți dintre membrii noștri fac parte, într-adevăr, din aceste organizații.

See also