Munkaadók Csoportja (I. Csoport)

This page is also available in

A Munkaadók Csoportja (I. Csoport) az uniós tagállamok iparában, kereskedelmében, szolgáltatóiparában és mezőgazdaságában tevékenykedő vállalkozókat és a vállalkozói szervezetek képviselőit gyűjti össze. Tagjaink otthonosan mozognak az üzleti életben, és jól ismerik a mindennapok valóságát. Őszintén elkötelezettek amellett, hogy tapasztalatukat az európai projekt elmélyítésének szolgálatába állítsák.

Az európai integrációt vállalkozásaink fejlesztésével támogatjuk, ami alapvetően fontos a társadalom jólétének megteremtése és a munkahelyteremtés szempontjából.

A napjainkra jellemző nehéz gazdasági helyzetben az EGSZB az egyetlen olyan európai intézmény, amely egybegyűjti a vállalkozókat és a hazájuk gazdasági és társadalmi életében teljes körűen részt vevő embereket. Gondoskodunk arról, hogy európai szinten is hallják az üzletemberek hangját.

Szorosan együttműködünk Európa öt legnagyobb vállalkozói szervezetével. Ezek a BusinessEurope, a CEEP, a EUROCHAMBRES, a EuroCommerce és az UEAPME. Csoportunk tagjai közül sokan ezeknek a szervezeteknek a munkájában is részt vesznek.

See also