Categoria „Consumatori și mediu”

This page is also available in

Categoria „Consumatori și mediu” este alcătuită în prezent din membri provenind din Grupul „Activități diverse” (Grupul III), iar cea mai mare parte a acestora reprezintă organizații ale consumatorilor sau organizații din domeniul mediului sau sunt experți în aceste domenii.

Categoria are drept obiectiv principal discutarea documentelor propuse de Comisia Europeană și să garanteze că drepturile consumatorilor și protecția mediului sunt luate în considerare în toate activitățile CESE. Este un forum în cadrul căruia participanții discută politicile puse în aplicare în țările lor.

Secretariatul categoriei este asigurat de Grupul „Activități diverse”. Categoria a stabilit o relație de strânsă colaborare cu Categoria „Agricultori”.

Downloads

Article 54 Internal Rules