You are here

Categoria „Consumatori și mediu”

Categoria „Consumatori și mediu” este alcătuită în prezent din 22 de membri, cu toții provenind din Grupul „Activități diverse” (Grupul III), iar cea mai mare parte a acestora reprezintă organizații ale consumatorilor sau organizații din domeniul mediului sau sunt experți în aceste domenii.

Categoria are drept obiectiv principal discutarea documentelor propuse de Comisia Europeană și să garanteze că drepturile consumatorilor și protecția mediului sunt luate în considerare în toate activitățile CESE. Este un forum în cadrul căruia participanții discută politicile puse în aplicare în țările lor.

Categoria a numit doi purtători de cuvânt, și anume pe membrul său spaniol Bernardo Hernández Bataller, secretar general al Asociației utilizatorilor serviciilor de comunicare, pentru secțiunea „Consumatori” și pe membrul său irlandez Cillian Lohan, director executiv al Fundației pentru economia ecologică, pentru secțiunea „Mediu”, ambii fiind membri ai Grupului III.

Secretariatul categoriei este asigurat de Grupul „Activități diverse”. Categoria a stabilit o relație de strânsă colaborare cu Categoria „Agricultori”.

Downloads

Bernardo HERNANDEZ BATALLER

Article 54 Internal Rules