Podcast „The Grassroots View” otwiera swój drugi sezon rozmową na temat nowych europejskich wieloletnich ram finansowych (WRF). Czwórka gości ocenia, jakie są plusy i minusy tej długo oczekiwanej umowy.

Podcast „The Grassroots View” otwiera swój drugi sezon rozmową na temat nowych europejskich wieloletnich ram finansowych (WRF). Czwórka gości ocenia, jakie są plusy i minusy tej długo oczekiwanej umowy.

Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskie...Przeczytaj więcej

Podcast „The Grassroots View” otwiera swój drugi sezon rozmową na temat nowych europejskich wieloletnich ram finansowych (WRF). Czwórka gości ocenia, jakie są plusy i minusy tej długo oczekiwanej umowy.

Jan Olbrycht, poseł do Parlamentu Europejskiego i współsprawozdawca na temat WRF, wyjaśnia, dlaczego negocjacje były tak trudne, i podkreśla znaczenie nowego Programu UE dla zdrowia. Stefano Palmieri, przewodniczący Sekcji ECO Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, upatruje w tym szansę na unowocześnienie europejskiego systemu gospodarczego i społecznego. Wraz z dwoma rozmówczyniami – Gabriellą Civico, członkinią komitetu sterującego stowarzyszenia Społeczeństwo Obywatelskie Europy i Zsuzsanną Szabó, dziennikarką i członkinią Fundacji Res Publica – kreśli on wizję społeczeństwa obywatelskiego. Rozmówcy mają podobne obawy dotyczące zasobów własnych UE i słabości nowego mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności.

Przeczytaj mniej