Alle interne en gezamenlijke adviesgroepen

This page is also available in

Interne adviesgroepen (DAG’s) zijn maatschappelijke organen die advies geven over de uitvoering van handelsovereenkomsten. Ze maakten hun primeur met de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Korea van 2011. Sindsdien worden bij elke vrijhandelsovereenkomst die de EU met een partnerland of groep van landen ondertekent een interne adviesgroep van de EU en een interne adviesgroep voor de andere partij van de overeenkomst opgericht.

DAG's zijn geen bilaterale organen: de EU-DAG heeft tot taak DG Handel van de Commissie te adviseren, terwijl de DAG van de tegenpartij tot taak heeft de nationale regering te adviseren. Voorafgaand aan de jaarlijkse bijeenkomst van het Forum voor het maatschappelijk middenveld van DG HANDEL, die in het kader van een bepaalde vrijhandelsovereenkomst wordt gehouden, kunnen beide DAG’s echter gezamenlijke vergaderingen beleggen.

De DAG's zijn vooral actief op het gebied van handel en duurzame ontwikkeling: de door de EU ondertekende vrijhandelsovereenkomsten bevatten een apart hoofdstuk hierover, en de in de DAG's vertegenwoordigde sociale partners en organisaties uit het maatschappelijk middenveld kunnen zich uitspreken over de gevolgen van de vrijhandelsovereenkomst voor de samenleving, de economie, het milieu en de werknemers- en mensenrechten in de EU en in het partnerland of de partnerlanden.

De samenstelling van de DAG's staat borg voor een evenwichtige vertegenwoordiging van drie belangrijke groepen: werkgevers, werknemers en tertiaire sector/ngo's. Verdere onderverdelingen worden door de DAG’s zelf naar eigen inzicht vastgesteld en ingevoerd. Aan de interne adviesgroepen van de EU levert het EESC drie leden (één per groep).

Het EESC neemt ook de secretariaatswerkzaamheden van alle interne adviesgroepen voor zijn rekening.

Naar aanleiding van de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, die in 2021 in werking is getreden, is een interne adviesgroep van de EU opgericht, die tot taak heeft de Commissie te adviseren over de gehele overeenkomst. Deze omvangrijkere taak verklaart het grotere aantal leden (in totaal 30, 6 van het EESC).

In de toekomst zouden ook andere interne adviesgroepen de verantwoordelijkheid kunnen krijgen over de volledige reikwijdte van hun respectieve vrijhandelsovereenkomsten.

Sinds 2021 belegt het EESC een jaarlijkse vergadering van alle interne adviesgroepen, waarbij de balans kan worden opgemaakt en de interne adviesgroepen van de EU goede praktijken kunnen uitwisselen.

Huidige interne adviesgroepen:

Interne adviesgroep EU 

Totaal leden 

EESC 

Permanente waarnemers 

Canada 

23 

Cariforum 

13 

 

Centraal-Amerika 

16 

 

Colombia Peru Ecuador 

20 

 

Georgië 

 

Japan 

14 

 

Moldavië 

 

Singapore 

14 

 

Zuid-Korea 

19 

 

VK 

30 

30 

Oekraïne 

14 

 

Vietnam 

21