De interne adviesgroep van de EU voor de vrijhandelsovereenkomst EU-Singapore

De vrijhandelsovereenkomst EU-Singapore trad op 21 november 2019 in werking. De overeenkomst bevat een hoofdstuk over Handel en duurzame ontwikkeling (hoofdstuk 12): hierin staan de verbintenissen van de EU en Singapore om de arbeidsrechten, milieubescherming en duurzame ontwikkeling te bevorderen, zoals vastgelegd in internationale instrumenten. Hierbij valt te denken aan de IAO-verdragen en multilaterale milieuovereenkomsten, zoals de Overeenkomst van Parijs. Dit hoofdstuk bestrijkt ook gebieden als maatschappelijk verantwoord ondernemen, biologische diversiteit, duurzame bosbouw en een duurzaam gebruik van visbestanden en aquacultuur.

Het hoofdstuk Handel en duurzame ontwikkeling voorziet in de oprichting door elke partij van interne adviesgroepen (DAG's), bestaande uit vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties.

De interne adviesgroep van de EU in het kader van de vrijhandelsovereenkomst EU-Singapore bestaat uit leden van het EESC en van andere Europese maatschappelijke organisaties, en zorgt voor een evenwichtige vertegenwoordiging van onafhankelijke economische, sociale en andere niet-gouvernementele belanghebbenden, waaronder werkgevers- en werknemersorganisaties en milieuorganisaties.

Het voornaamste doel van deze interne adviesgroep is de uitvoering van het hoofdstuk Handel en duurzame ontwikkeling in het kader van de vrijhandelsovereenkomst tussen de EU en Singapore te monitoren.