De interne adviesgroep EU-Colombia/Peru/Ecuador

Onder de titel "Handel en duurzame ontwikkeling" van de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru is bepaald dat elke partij nieuwe interne adviesgroepen of comités opricht of bestaande adviesgroepen of comités raadpleegt die relevant zijn voor kwesties die verband houden met arbeid, het milieu en duurzame ontwikkeling, om standpunten te formuleren en aanbevelingen te doen over de tenuitvoerlegging van de titel. Zulke interne adviesgroepen en comités bestaan uit onafhankelijke representatieve organisaties uit het maatschappelijk middenveld, met een evenwichtige vertegenwoordiging van belanghebbenden op economisch, sociaal en milieugebied.

In de handelsovereenkomst tussen de EU en Colombia en Peru is bepaald dat het intergouvernementele subcomité Handel en duurzame ontwikkeling, tenzij anders overeengekomen door de partijen, eenmaal per jaar bijeenkomt met organisaties uit het maatschappelijke middenveld en met het publiek in het algemeen, om de tenuitvoerlegging van de titel te bespreken. De deelnemers vertegenwoordigen belanghebbenden op economisch, sociaal en milieugebied en de partijen bevorderen de evenwichtige vertegenwoordiging van die groepen.

De vertegenwoordigers van de interne adviesgroep van de EU en van de nationale mechanismen van de Andes zijn daarnaast overeengekomen om jaarlijkse gezamenlijke vergaderingen te houden, die aansluitend aan de openbare zitting worden georganiseerd.  Deze bieden een passend kader voor gestructureerde, diepgaande discussies over een breed scala aan aspecten die verband houden met de tenuitvoerlegging van de titel "Handel en duurzame ontwikkeling". Ook maken zij het mogelijk om informatie en beste praktijken uit te wisselen en om gezamenlijke aanbevelingen voor te bereiden die tijdens de openbare zitting moeten worden gepresenteerd aan de partijen en aan andere vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld.