Teminė tyrimo grupė dėl imigracijos ir integracijos (IMI)

This page is also available in

EESRK įsteigė teminę grupę dėl imigracijos ir integracijos (IMI), kurią sudaro nariai iš įvairių skyrių, nagrinėjančių skirtingas politikos sritis ir atstovaujančių darbdavių, darbuotojų ir „Įvairovė Europa“ grupėms. Šios grupės, remiančios EESRK darbą migracijos ir prieglobsčio srityje, tikslai yra šie:

  • skatinti kurti bendrą Europos imigracijos ir integracijos politiką, grindžiamą pagrindinių teisių principais ir solidarumu, aktyviai dalyvaujant pilietinei visuomenei,
  • rengti EESRK indėlį į Europos migracijos forumą,
  • sukonkretinti EESRK atliekamą tarpininko tarp organizuotos pilietinės visuomenės ir ES institucijų vaidmenį migracijos politikos ir migrantų integracijos srityse.

Nuo 2009 m. teminė tyrimo grupė dėl imigracijos ir integracijos parengė ne vieną nuomonę ir suorganizavo klausymus ir konferencijas įvairiomis, su integracija susijusiomis temomis (pvz., verslu užsiimančių migrantų indėlis į ekonomiką, pabėgėlių įtraukčiai skirtos socialinės inovacijos ir pilietinės visuomenės parama migrantams ir pabėgėliams). Šiuo tikslu grupė bendradarbiavo su išorės partneriais, atstovaujančiais pilietinei visuomenei, akademinei bendruomenei ir nacionalinėms bei ES institucijoms. IMI grupės nariai aktyviai dalyvauja Europos migracijos forumo veikloje. Be to, IMI organizuoja konsultacinius susitikimus dėl būsimų Europos migracijos forumo susitikimų formos ar temų.