Comitetul de monitorizare „Balcanii de Vest”

Comitetul de monitorizare „Balcanii de Vest” a fost înființat în 2004, pentru a urmări evoluțiile politice, economice și sociale din țările din Balcanii de Vest (în special din cele cu care nu au fost instituite organisme comune bilaterale ale societății civile) și pentru a încuraja dezvoltarea societății civile și consolidarea democrației în regiune. Comitetul este compus din membri ai CESE și se reunește de până la patru ori pe an în UE sau în regiune, cu scopul de a se consulta cu lideri politici și cu actori ai societății civile.

Prioritățile Comitetului de monitorizare „Balcanii de Vest” sunt: criza refugiaților și a migranților, dezvoltarea socioeconomică, combaterea corupției, drepturile fundamentale și drepturile și coexistența diferitelor minorități, libertatea de exprimare, statul de drept și dialogul social.

Forumul societății civile din Balcanii de Vest [The Western Balkans Civil Society Forum]

Forumul societății civile din Balcanii de Vest are loc o dată la doi ani, într-una dintre țările din regiune. Subiectele abordate în cadrul forumului respectă prioritățile Comitetului de monitorizare „Balcanii de Vest”. Forumul reunește un număr considerabil de organizații ale societății civile, inclusiv reprezentanți la nivel înalt din partea instituțiilor UE și din regiune. Acesta încurajează dialogul cu societatea civilă și cooperarea regională. La încheierea forumului, este adoptată o declarație care cuprinde seturi concrete de recomandări destinate guvernelor țărilor din Balcanii de Vest, precum și instituțiilor UE.