Vakarų Balkanų tęstinio darbo komitetas

This page is also available in

Vakarų Balkanų tęstinio darbo komitetas buvo įsteigtas 2004 m. politiniams, ekonominiams ir socialiniams pokyčiams Vakarų Balkanų šalyse stebėti (ypač kuriose nėra įsteigtos bendros dvišalės pilietinės visuomenės struktūros), pilietinės visuomenės vystymuisi skatinti ir demokratijai regione įtvirtinti. Jį sudaro EESRK nariai, kurie renkasi iki keturių kartų per metus ES arba regione, siekiant pasitarti su politiniais lyderiais ir pilietinės visuomenės veikėjais.

Tęstinio darbo komiteto prioritetai yra šie: pabėgėlių ir migracijos krizė, socialinė ir ekonominė raida, kova su korupcija, pagrindinės teisės ir įvairių mažumų teisės bei sambūvis, žodžio laisvė, teisinė valstybė ir socialinis dialogas.

Vakarų Balkanų pilietinės visuomenės forumas 

Vakarų Balkanų pilietinės visuomenės forumas rengiamas kas dvejus metus vienoje iš šio regiono šalių. Forumo temos atitinka Vakarų Balkanų tęstinio darbo komiteto prioritetus. Šis forumas sutelkia daug pilietinės visuomenės organizacijų, įskaitant aukšto lygio dalyvius iš ES institucijų ir regiono. Jis skatina pilietinės visuomenės dialogą ir regioninį bendradarbiavimą. Forumo pabaigoje priimamas pareiškimas su konkrečiomis rekomendacijomis Vakarų Balkanų šalių vyriausybėms ir ES institucijoms.