Länsi-Balkanin seurantakomitea

This page is also available in

Länsi-Balkanin seurantakomitea perustettiin vuonna 2004 poliittisen, taloudellisen ja sosiaalisen kehityksen seuraamiseksi Länsi-Balkanin maissa (erityisesti niissä maissa, joiden kanssa ei ole perustettu yhteisiä kahdenvälisiä kansalaisyhteiskunnan elimiä), kansalaisyhteiskunnan kehittymisen kannustamiseksi ja demokratian lujittamiseksi alueella. Siihen kuuluu ETSK:n jäseniä, ja se kokoontuu enintään neljä kertaa vuodessa EU:ssa tai kyseisellä alueella kuullakseen poliittisia johtajia ja kansalaisyhteiskunnan toimijoita.

Seurantakomitean painopisteitä ovat pakolais- ja muuttoliikekriisit, sosioekonominen kehitys, korruption torjunta, perusoikeudet ja erilaisten vähemmistöjen oikeudet ja rinnakkaiselo, ilmaisunvapaus, oikeusvaltioperiaate ja yhteiskunnallinen vuoropuhelu.

Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumi [The Western Balkans Civil Society Forum]

Länsi-Balkanin kansalaisyhteiskuntafoorumi järjestetään kahden vuoden välein jossakin alueen maista. Foorumissa käsiteltävät aiheet vastaavat Länsi-Balkanin seurantakomitean painopisteitä. Foorumi kokoaa yhteen merkittävän määrän kansalaisyhteiskunnan organisaatioita ja myös korkean tason osanottajia EU:n toimielimistä ja alueelta. Se edistää kansalaisyhteiskunnan vuoropuhelua ja alueellista yhteistyötä. Foorumin päätteeksi hyväksytään julkilausuma, joka sisältää Länsi-Balkanin maiden hallituksille ja EU:n toimielimille tarkoitettuja konkreettisia suosituksia.