Schimbări digitale și societatea informațională

This page is also available in

Tehnologia informației se dezvoltă pretutindeni dar potențialul său legat de creșterea economică, de ocuparea forței de muncă, de inovare și, în primul rând, de îmbunătățirea calității vieții cetățenilor europeni, nu a fost încă exploatat pe deplin.

Prin urmare, una din principalele priorități ale Secțiunii pentru transporturi, energie, infrastructură și societatea informațională (TEN), în domeniul digital, este punerea în aplicare a Strategiei privind piața unică digitală și, împreună cu aceasta, crearea unei piețe unice digitale funcționale.

În avizele sale, CESE exprimă preocupările și aspirațiile societății civile cu privire la impactul asupra pieței forței de muncă.

De asemenea, securitatea cibernetică reprezintă și ea o preocupare de prim rang: incidentele de securitate cibernetică provoacă zilnic pagube economice considerabile atât pentru întreprinderile europene, cât și pentru economie, în general, și subminează încrederea cetățenilor și a factorilor economici în societatea digitală.

Alte subiecte importante abordate de CESE, atât prin intermediul avizelor, cât și al contactelor directe cu părțile interesate, sunt: educația în domeniul digital, atractivitatea domeniului digital pentru femei, consecințele digitalizării pentru condițiile de muncă, accesibilitatea și protecția utilizatorilor, în special în cazul copiilor și al persoanelor cu handicap.

Secțiunea TEN monitorizează permanent diviziunea digitală și promovează accesul egal pentru toți: conexiunea la internet este încă absentă într-un număr însemnat de gospodării europene.