Digitális átalakulás és információs társadalom

Az információtechnológia mindenhol növekedőben van, ám a gazdasági növekedést, a foglalkoztatottságot, az innovációt és mindenekelőtt az európai polgárok életminőségének javítását segítő potenciálját még teljesebben ki kell aknázni.

Ezért a „Közlekedés, energia, infrastruktúra és információs társadalom” (TEN) szekció egyik fő prioritása a digitális területen a digitális egységes piaci stratégia megvalósítása, és ezzel egy működő digitális egységes piac létrehozása.

Véleményeiben az EGSZB kifejezésre juttatja a civil társadalomnak a munkaerőpiacra gyakorolt hatást illető aggodalmait és törekvéseit. 

A kiberbiztonság szintén elsődleges fontosságú: a kiberbiztonsági incidensek minden nap nagy gazdasági károkat okoznak az európai üzleti vállalkozásoknak és a gazdaság egészének, és aláássák a polgárok és a gazdasági szereplők bizalmát a digitális társadalomban.

Egyéb fontos témák, amelyekkel az EGSZB foglalkozik, mind a véleményeiben, mind pedig az érintett felekkel való közvetlen kapcsolatok révén: oktatás a digitális területen; a digitális terület vonzereje nők számára; a digitalizáció következményei a munkafeltételek terén; a felhasználók, különösen a gyermekek és a fogyatékossággal élő személyek, hozzáférése és védelme.

A TEN szekció folyamatosan figyelemmel kíséri a digitális szakadékot, és támogatja az egyenlő hozzáférés biztosítását mindenki számára, hiszen jelentős számú európai háztartásból még hiányzik az internetkapcsolat.