Η Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ απαιτεί νομική σαφήνεια και κοινωνική προστασία για όλους τους εργαζομένους σε πλατφόρμες

Από την Ομάδα των Εργαζομένων της ΕΟΚΕ

Κατά τη σύνοδο ολομέλειάς της του Μαρτίου, η ΕΟΚΕ ενέκρινε σημαντική γνωμοδότηση σχετικά με την πρόταση οδηγίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων σε πλατφόρμες. Συμπληρωματικά προς την πρόταση, η ΕΟΚΕ θεώρησε απαραίτητο να τονιστεί το τεκμήριο της σχέσης εργασίας και να ενισχυθούν οι σχετικές διατάξεις προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω κενά που επιτρέπουν την ταξινόμηση των εργαζομένων ως αυτοαπασχολούμενων. Η εν λόγω γνωμοδότηση επίσης εστιάζει στον ρόλο της αλγοριθμικής διαχείρισης και στα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων σε πλατφόρμες.

Η συζήτηση σχετικά με αυτήν τη νέα οδηγία για τους εργαζομένους σε πλατφόρμες, η οποία αποσκοπούσε στη διασφάλιση της σαφούς ταξινόμησής τους ως εργαζομένων με σκοπό την αποτροπή των ισχυουσών πρακτικών, προσέκρουσε σε ισχυρές ενστάσεις από πολλούς εργοδότες σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κατηγορηματική απόρριψη από πολλούς της νομιμοποίησης της επισφαλούς και ψευδούς αυτοαπασχόλησης καθιστά ακόμη πιο προφανή την ανάγκη για αυτήν τη νομοθεσία: το ζήτημα δεν θα επιλυθεί με την αυτορρύθμιση του κλάδου. Χωρίς νομοθεσία, οι πλατφόρμες θα συνεχίσουν να ενεργούν στο όριο του τι εστί απασχολούμενος, αποφεύγοντας τις συλλογικές διαπραγματεύσεις και την κοινωνική προστασία. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, οι πλατφόρμες προσφέρουν φθηνότερες τιμές στους καταναλωτές και, ως συνήθως, μετακυλίουν τις δυσμενείς επιπτώσεις και το κρυφό κόστος στην κοινωνία στο σύνολό της.

Η παρούσα δράση για τη διασφάλιση ασφάλειας δικαίου και σαφήνειας σε ολόκληρη την Ευρώπη δεν είναι, ωστόσο, μόνον προς το συμφέρον των εργαζομένων. Πολλές εταιρείες, των οποίων η φωνή δεν έχει ακουστεί και οι οποίες συμμορφώνονται όχι μόνο με το γράμμα αλλά και με το πνεύμα της εργατικής νομοθεσίας, αντιμετωπίζουν αθέμιτο ανταγωνισμό λόγω αυτών των μορφών κοινωνικού ντάμπινγκ. Καθώς συζητούμε για το μέλλον της Ευρώπης, πρόκειται για αναπόσπαστο μέρος αυτής της συζήτησης: κοινωνική σύγκλιση προς τα πάνω ή αγώνας δρόμου προς τα κάτω. Εντέλει, η κοινωνική ευμάρεια που απολαμβάνουν όλοι, μεταξύ άλλων και οι επιχειρήσεις, εξαρτάται επίσης από την κοινωνική συνοχή και ως ένα βαθμό από την ισότητα, οι οποίες υπονομεύονται από τον επιθετικό καπιταλισμό.

Οι νέες μορφές εργασίας, από την ίδια τη φύση τους, θα αποτελούν πάντα αμφιλεγόμενο χώρο. Η εργασία σε πλατφόρμες, προφανώς, δεν αποτελεί εξαίρεση. Από τη μία πλευρά, η τεχνολογική πρόοδος προσφέρει νέες οργανωτικές δυνατότητες και ευκαιρίες απασχόλησης. Από την άλλη, αυτό συχνά συνοδεύεται από επισφάλεια. Στην πραγματικότητα, η διαδικασία δεν είναι νέα: από την απαρχή της βιομηχανικής επανάστασης, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δημιουργήθηκαν ως απάντηση αλληλεγγύης στις απάνθρωπες συνθήκες εργασίας στα εργοστάσια. Πολλά έχουν συμβεί έκτοτε και υπάρχουν γενικά, τουλάχιστον στην Ευρώπη, ισχυροί μηχανισμοί για την προστασία της εργασίας. Ωστόσο, απαιτούνται και πάλι τροποποιήσεις προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η καινοτομία αυτή δεν αποβαίνει εις βάρος των συνθηκών διαβίωσης και εργασίας των πολιτών και των εργαζομένων μας. (pbr)