Grupul „Lucrători” al CESE solicită claritate juridică și protecție socială pentru toți lucrătorii pe platforme online

Redactat de Grupul „Lucrători” al CESE

În cadrul sesiunii sale plenare din martie, CESE a adoptat un aviz important privind propunerea de directivă a Comisiei privind îmbunătățirea condițiilor de muncă pentru lucrătorii pe platforme online. Pe lângă propunere, CESE a considerat că este esențial să se sublinieze prezumția de raporturi de muncă și să se consolideze aceste dispoziții, astfel încât să se evite alte lacune care să permită ca lucrătorii să fie clasificați ca lucrători independenți. Avizul se axează, de asemenea, pe rolul gestionării algoritmice și pe drepturile colective ale lucrătorilor pe platforme online.

Dezbaterea referitoare la această nouă directivă privind lucrătorii pe platforme online, menită să asigure clasificarea lor clară ca angajați, pentru a preveni practicile actuale, a fost întâmpinată cu o opoziție fermă din partea multor angajatori din întreaga Europă. Refuzul categoric al multora în ce privește regularizarea activității independente precare și fictive face cu atât mai necesară legislația în domeniu: problema nu se va rezolva prin autoreglementarea sectorului. Fără legislație, platformele vor continua să acționeze la limita a ceea ce înseamnă a fi angajat, evitând negocierile colective și protecția socială. Procedând astfel, ele oferă consumatorilor prețuri mai mici și, ca de obicei, repercutează consecințele dezastruoase și costurile ascunse asupra societății în ansamblu.

Această acțiune de asigurare a securității și a clarității juridice în întreaga Europă nu este doar în interesul lucrătorilor. Multe întreprinderi a căror voce nu a fost auzită și care respectă nu numai litera, ci și spiritul legislației muncii, se confruntă cu o concurență neloială din cauza acestor forme de dumping social. Pe măsură ce discutăm despre viitorul Europei, aceasta este o parte integrantă a discuției respective: convergența socială ascendentă sau o uniformizare descendentă. În cele din urmă, pacea socială de care se bucură toți, inclusiv întreprinderile, depinde și de coeziunea socială și de un anumit grad de egalitate, iar acestea sunt puse în pericol de capitalismul agresiv.

Prin natura lor, noile forme de muncă vor fi întotdeauna chestiuni controversate. În mod evident, lucrul pe platforme online nu constituie o excepție. Pe de o parte, progresul tehnologic oferă noi posibilități organizaționale și oportunități de angajare. Pe de altă parte, acest lucru este adesea însoțit de precaritate. De fapt, procesul nu este nou: de la începuturile revoluției industriale, sindicatele s-au născut ca răspuns solidar la condițiile de muncă inumane din fabrici. S-au întâmplat multe de atunci și, în general, cel puțin în Europa, există o protecție solidă a forței de muncă. Cu toate acestea, este din nou necesară o ajustare pentru a garanta că această inovare nu se produce în detrimentul condițiilor de viață și de muncă ale cetățenilor și lucrătorilor noștri. (pbr)