Serviciile de interes general

Serviciile de interes general (SIG) reprezintă unul dintre pilonii modelului social european și al unei economii sociale de piață.

SIG includ domenii cum ar fi locuințele, aprovizionarea cu apă și energie, eliminarea deșeurilor și a apelor uzate, transportul public, sănătatea, serviciile sociale, tineretul și familia, cultura și comunicațiile în cadrul societății, inclusiv televiziunea, internetul și telefonia.

SIG îi ajută pe cetățeni să ducă o viață demnă și asigură tuturor dreptul de acces la bunurile și serviciile de bază. Ele garantează justiția, coeziunea socială și integrarea socială și contribuie la un tratament egal pentru toți cetățenii UE.

Ele constituie un element-cheie al promovării coeziunii economice, sociale și teritoriale și al dezvoltării durabile.

SIG acționează și ca tampon împotriva celor mai dăunătoare efecte sociale și regionale, întrucât au la bază obiectivele garantării accesului universal la bunuri și servicii esențiale și la drepturile fundamentale.

CESE a instituit un grup de studiu tematic privind serviciile de interes general (GST SIG), a cărui misiune este de a evalua preocupările și de a promova punctele de vedere ale societății civile organizate europene în domeniul SIG.

Obiectivul general este de a contribui la garantarea faptului că toți cetățenii europeni au acces la servicii de interes general de calitate și la prețuri accesibile.