Általános érdekű szolgáltatások

This page is also available in

Az általános érdekű szolgáltatások az európai szociális modell és a szociális piacgazdaság tartópillérei.

Olyan területek tartoznak ide, mint a lakásügy, a víz- és energiaellátás, a hulladék- és szennyvízkezelés, a tömegközlekedés, az egészségügy, a szociális szolgáltatások, az ifjúság- és családügy, a kultúra és a társadalmon belüli kommunikáció (ideértve a rádiós-televíziós műsorszolgáltatást, az internetet és a telefóniát is).

Az általános érdekű szolgáltatások hozzásegítik az embereket ahhoz, hogy méltó életet éljenek, és biztosítják, hogy mindenkinek joga legyen az alapvető javak és szolgáltatások eléréséhez. Biztosítják az igazságosságot, a társadalmi kohéziót és a társadalmi integrációt, és hozzájárulnak ahhoz, hogy minden uniós polgár egyenlő bánásmódban részesüljön.

Fontos elemét képezik a gazdasági, társadalmi és területi kohézió, és a fenntartható fejlődés előmozdításának.

Az általános érdekű szolgáltatások emellett pufferként működnek a legkárosabb társadalmi és regionális hatásokkal szemben, mivel az alapvető javakhoz és szolgáltatásokhoz való egyetemes hozzáférés és az alapvető jogok garantálásának célján alapulnak.

Az EGSZB felállított egy, az általános érdekű szolgáltatásokkal foglalkozó ideiglenes tanulmányozócsoportot azzal a feladattal, hogy felmérje, milyen kérdések foglalkoztatják az európai szervezett civil társadalmat az általános érdekű szolgáltatásokkal kapcsolatban, és támogassa nézeteiket e téren. 

Elsődleges célkitűzésünk az, hogy biztosítsuk minden európai polgár hozzáférését a jó minőségű és megfizethető általános érdekű szolgáltatásokhoz.