Dopady pandemie znovu zviditelnily hranice v Evropě, někdy dokonce v rámci jedné země. Dalo by se proto předpokládat, že se tím snížil i rozsah mezinárodní spolupráce mezi regiony a městy. Opak je však pravdou.

Jaký tedy byl život během omezení volného pohybu osob v Bulharsku? Pro dynamické a energické outdoorové nadšence, jako jsem já, těžký. Byla zavedena řada omezení. Museli jsme zůstat doma a ven jsme mohli pouze na nákup v otevíracích hodinách obchodů prodávajících základní potřeby, jako jsou potraviny, léky nebo domácí potřeby. Pro pohyb uvnitř i vně obchodů platilo povinné dodržování minimálně 1,5metrového fyzického odstupu. Bylo to poměrně složité: pokud člověk opustil město Sofii, musel vyplnit formulář s uvedením důvodu a cíle své cesty. Formulář se musel na vyžádání předložit policii.

Pozitivní zprávou je, že se lidé stali mnohem soběstačnějšími a začali mnohem více oceňovat místní potraviny, místní dodavatele a krátké potravinové řetězce. Zvýšila se poptávka po potravinách od zemědělců a po potravinách kupovaných přímo od pěstitelů. Iniciativy na místní úrovni podporují zahrádkářství a drobnou produkci zeleniny a bylin.

Tržnice zůstávají veřejnosti otevřené. Jsou tradičními místy prodeje potravin, osiva, sazenic zeleniny, ovoce, zeleniny a květin. To, že zůstávají – při dodržování přísných bezpečnostních opatření – otevřené, přispívá k zachování pocitu normality a zaběhnuté rutiny.

V horských oblastech jsou velmi aktivní také místní akční skupiny. Za účelem další podpory místních producentů domácích potravin během pandemie začaly na svých webových stránkách shromažďovat a sdílet užitečné kontakty.

Pravdou je, že v důsledku různých omezení cestování a styků jsme v naší organizaci museli všichni zrušit mnoho osobních schůzek a akcí, které obvykle usnadňují navazování spolupráce a šíření výsledků. Tato omezení však naši činnost nezastavila – právě naopak. I nadále pokračujeme v účinné spolupráci na posilování horských regionů a zvyšování jejich odolnosti. V některých případech jsme přizpůsobili své pracovní plány a vyvíjíme teď společná řešení, jež by měla pomoci zranitelným regionům a městům v EU lépe se vyrovnat se současnou mimořádnou situací.

Zahájili jsme platformu nazvanou Podej ruku, jejímž cílem je podpořit solidaritu ve venkovských oblastech. Mezilidské solidaritě platforma napomáhá tím, že umožňuje navazování kontaktů mezi osobami, které potřebují pomoc, a dobrovolníky, kteří jsou ochotni doslova „podat ruku“. Její současná činnost je zaměřena na pomoc zranitelným, zdravotně postiženým a starým lidem s nákupy nebo péčí o domácnost (nikoli s osobní péčí) a na zajišťování hlídání dětí rodičům, kteří musí pracovat a nemohou pro své děti najít jiné řešení.

Ve venkovských a horských oblastech se objevila i řada dalších iniciativ, které poskytují obrázek odolnosti a silného pocitu vzájemné sounáležitosti, jemuž se v našich komunitách daří. Ponaučení, jež si z této doby odnáším, je neodkládat své životní projekty! To, co nás v obtížné době chrání, jsou naše aktivity.