AKT a Afrika

This page is also available in:

Od prvého dohovoru z Lomé (1975) po dohodu z Cotonou (2000 – 2021) vzťahy medzi EÚ a skupinou 79 afrických, karibských a tichomorských štátov (krajiny AKT), ktoré sa nedávno stali Organizáciou afrických, karibských a tichomorských štátov (OAKTŠ), upravovalo partnerstvo EÚ – AKT. 

Počas tohto obdobia sa EHSV spolu s občianskou spoločnosťou krajín AKT zasadzoval za uznanie kľúčovej úlohy, ktorú v rozvoji zohrávajú neštátne subjekty, až kým sa to nedosiahlo v dohode z Cotonou, ktorou bol EHSV poverený organizovaním rôznych aktivít a konzultácií s „hospodárskymi a sociálnymi záujmovými skupinami krajín AKT a EÚ“ s cieľom zhromažďovať názory organizovanej občianskej spoločnosti a umožniť jej vyjadriť sa. Cieľom bolo podporovať výmeny a poskytovať odporúčania k otázkam a politikám týkajúcim sa vzťahov krajín AKT a EÚ, ktoré boli neskôr oficiálne adresované vedúcim predstaviteľom EÚ a krajín AKT.

Z praktického hľadiska činnosti EHSV týkajúce sa vzťahov medzi EÚ a OAKTŠ prebiehajú najmä pod vedením inkluzívneho monitorovacieho výboru AKT – EÚ zloženého z členov EHSV a delegátov zastupujúcich hospodárske a sociálne záujmové skupiny z krajín AKT

Monitorovací výbor AKT – EÚ udržiava pravidelné kontakty so zástupcami občianskej spoločnosti v krajinách AKT na rôznych úrovniach prostredníctvom:

 • pravidelných zasadnutí monitorovacieho výboru EÚ – AKT,
 • regionálnych seminárov v krajinách AKT, čím poskytuje fórum na diskusiu o témach spoločného záujmu so zástupcami občianskej spoločnosti vždy v inom regióne,
 • trojročných valných zasadnutí hospodárskych a sociálnych záujmových skupín krajín AKT a EÚ v Bruseli.

EHSV udržiava aj pravidelné kontakty so zástupcami hospodárskych a sociálnych záujmových skupín Africkej únie v rámci spoločnej stratégie EÚ a Afriky. EHSV organizuje najmä výročné stretnutia so sieťou hospodárskych a sociálnych zainteresovaných strán Afriky a EÚ. 

EHSV už mnoho rokov udržiava pravidelné kontakty so Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ tým, že predkladá správu o svojej činnosti na zasadnutiach plenárneho zhromaždenia.

EHSV je taktiež v úzkom kontakte s medzinárodnými organizáciami zamestnávateľov, zamestnancov, poľnohospodárov, družstiev a spotrebiteľov. Tieto organizácie vymenúvajú zástupcov AKT pozývaných na schôdze, ktoré usporadúva EHSV vrátane monitorovacieho výboru AKT – EÚ.

 • Speaker
  Batouli Said Abdallah
  Organisation
  Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique - CNDRS – Musée des Comores

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage
 • Speaker
  Xaverine Ndikumagenge
  Organisation
  Consumers International

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE
 • Speaker
  O. Gooroochurn & J. I. Mosaheb
  Organisation
  Mauritius Oceanography Institute

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy
 • Speaker
  Nekemte Melaku
  Organisation
  Oromia Coffee Farmers Cooperative Union

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia
 • Speaker
  Simo Tianen
  Organisation
  EESC

  Blue Bioeconomy

  The EESC Exploratory opinion at the requested of  the Finnish Presidency 

  Blue Bioeconomy
 • Speaker
  Fiona Gandiwa Magaya
  Organisation
  Zimbabwie Congress of Trade Unions

  Mainstreaming gender equality and women empowerment to improve infrastructure development impact

  MAINSTREAMING GENDER EQUALITY AND WOMEN EMPOWERMENT TO IMPROVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IMPACT
 • Speaker
  Prof. Rakotomaahesvitra Andrianelison
  Organisation
  Institute for Energy Management

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar
 • Speaker
  Excellency Ali Said Mdahoma
  Organisation
  Ambassador of Comoros to EU

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region
  Presentation- Excellency Ali Said Mdahoma
 • Speaker
  EVA Synowiec
  Organisation
  DG TRADE-European Commission

  Trade relations
  EU - Eastern and Southern Africa

  Trade relations EU - Eastern and Southern Africa
 • Speaker
  Georges Eric Jolicoeur
  Organisation
  Rodrigues Council of Social Services (RCSS)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable  fisheries management in Rodrigues

  (Octopus FISHERY Closure)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable fisheries management in Rodrigues ( Octopus FISHERY Closure)