AKT a Afrika

This page is also available in:

Vztahy mezi EU a 79 zeměmi skupiny afrických, karibských a tichomořských států, z níž nedávno vznikla Organizace afrických, karibských a tichomořských států, byly od první úmluvy z Lomé (z roku 1975) až do dohody z Cotonou (z let 2000–2021) řízeny partnerstvími mezi AKT a EU.

EHSV během tohoto období usiloval spolu s občanskou společností AKT o to, aby byla uznána zásadní úloha, kterou plní nestátní subjekty v procesu rozvoje. Toho bylo nakonec dosaženo díky dohodě z Cotonou, jejímž prostřednictvím byl EHSV pověřen, aby organizoval činnosti a konzultace s „hospodářskými a sociálními skupinami AKT-EU“, a tak shromažďoval názory organizované občanské společnosti a tlumočil je. Cílem bylo podporovat kontakty a poskytovat doporučení k otázkám a politikám týkajícím se vztahů mezi AKT a EU, jež byly poté oficiálně zasílány vedoucím představitelům EU a AKT.

Činnost EHSV, která se týká vztahů mezi EU a Organizací afrických, karibských a tichomořských států , konkrétně řídí především inkluzivní monitorovací výbor EU-AKT. Ten tvoří členové a delegáti EHSV, kteří zastupují hospodářské a sociální zájmové skupiny AKT

Monitorovací výbor EU-AKT udržuje pravidelné kontakty se zástupci občanské společnosti v zemích AKT na různých úrovních prostřednictvím:

 • pravidelných schůzí monitorovacího výboru EU-AKT,
 • regionálních seminářů pořádaných v zemích AKT, které představují fórum pro projednávání témat společného zájmu se zástupci občanské společnosti v pravidelně se střídajících regionech,
 • obecných schůzí se zástupci hospodářských a sociálních zájmových skupin ze zemí AKT, které se konají každé tři roky v Bruselu.

Pravidelné kontakty udržuje EHSV také se zástupci hospodářských a sociálních zájmových skupin v rámci společné strategie EU-Afrika. Pořádá zvláště výroční schůze se sítí hospodářských a sociálních subjektů EU a Afriky.

Mnoho let je také v pravidelném kontaktu se Smíšeným parlamentním shromážděním AKT-EU, na jehož plenárních zasedáních předkládá zprávu o své činnosti.

Je také v úzkém kontaktu s mezinárodními zaměstnavatelskými, zaměstnaneckými, zemědělskými, družstevními a spotřebitelskými organizacemi. Tyto organizace jmenují zástupce zemí AKT, kteří jsou zváni na schůze pořádané EHSV, včetně schůzí monitorovacího výboru EU-AKT.

 • Speaker
  Batouli Said Abdallah
  Organisation
  Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique - CNDRS – Musée des Comores

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage
 • Speaker
  Xaverine Ndikumagenge
  Organisation
  Consumers International

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE
 • Speaker
  O. Gooroochurn & J. I. Mosaheb
  Organisation
  Mauritius Oceanography Institute

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy
 • Speaker
  Nekemte Melaku
  Organisation
  Oromia Coffee Farmers Cooperative Union

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia
 • Speaker
  Simo Tianen
  Organisation
  EESC

  Blue Bioeconomy

  The EESC Exploratory opinion at the requested of  the Finnish Presidency 

  Blue Bioeconomy
 • Speaker
  Fiona Gandiwa Magaya
  Organisation
  Zimbabwie Congress of Trade Unions

  Mainstreaming gender equality and women empowerment to improve infrastructure development impact

  MAINSTREAMING GENDER EQUALITY AND WOMEN EMPOWERMENT TO IMPROVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IMPACT
 • Speaker
  Prof. Rakotomaahesvitra Andrianelison
  Organisation
  Institute for Energy Management

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar
 • Speaker
  Excellency Ali Said Mdahoma
  Organisation
  Ambassador of Comoros to EU

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region
  Presentation- Excellency Ali Said Mdahoma
 • Speaker
  EVA Synowiec
  Organisation
  DG TRADE-European Commission

  Trade relations
  EU - Eastern and Southern Africa

  Trade relations EU - Eastern and Southern Africa
 • Speaker
  Georges Eric Jolicoeur
  Organisation
  Rodrigues Council of Social Services (RCSS)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable  fisheries management in Rodrigues

  (Octopus FISHERY Closure)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable fisheries management in Rodrigues ( Octopus FISHERY Closure)