AKP i Afrika

This page is also available in

Od prve Konvencije iz Loméa (1975.) do Sporazuma iz Cotonoua (2000. – 2021.) partnerstva EU-a i zemalja AKP-a uređivala su odnose između EU-a i 79 zemalja Skupine afričkih, karipskih i pacifičkih država (AKP), koja je nedavno postala Organizacija afričkih, karipskih i pacifičkih država (OACPS).

Tijekom tog razdoblja EGSO se, zajedno s civilnim društvom zemalja AKP-a, borio za priznavanje ključne uloge nedržavnih aktera u razvojnom procesu sve dok se to nije postiglo Sporazumom iz Cotonoua, kojim se EGSO-u daje mandat za organiziranje aktivnosti i savjetovanja s „gospodarskim i društvenim interesnim skupinama zemalja AKP-a i EU-a” kako bi se prikupljala stajališta organiziranog civilnog društva i kako bi im se osigurala veća vidljivost.

Cilj je poticati razmjene i iznositi preporuke o pitanjima i politikama važnima za odnose zemalja AKP-a i EU-a te ih potom službeno upućivati čelnicima EU-a i zemalja AKP-a.

U praktičnom smislu, aktivnosti EGSO-a u području odnosa između EU-a i OACPS-a uglavnom se provode pod vodstvom zajedničkog Odbora za praćenje AKP-a i EU-a koji čine članovi EGSO-a i delegati koji predstavljaju skupine gospodarskih i socijalnih interesa iz zemalja AKP-a.

Odbor za praćenje AKP-a i EU-a održava redovite kontakte s predstavnicima civilnog društva zemalja AKP-a na različitim razinama putem:

  • redovitih sastanka Odbora za praćenje AKP-a i EU-a,
  • regionalnih seminara u zemljama AKP-a, koji predstavljaju forum za raspravljanje o temama od zajedničkog interesa s predstavnicima civilnog društva u raznim regijama,
  • glavnih skupština gospodarskih i socijalnih interesnih skupina iz zemalja AKP-a i EU-a koje se održavaju svake tri godine u Bruxellesu.

EGSO također održava redovite kontakte s predstavnicima gospodarskih i socijalnih interesnih skupina Afričke unije u okviru zajedničke strategije EU-a i Afrike.

Konkretno, EGSO svake godine održava sastanke s grupom gospodarskih i socijalnih dionika Afrike i EU-a.

Već dugi niz godina EGSO održava redovite odnose sa Zajedničkom parlamentarnom skupštinom AKP-a i EU-a te na zasjedanjima Plenarne skupštine podnosi izvješća o njezinim aktivnostima.

EGSO je također u bliskom kontaktu s međunarodnim organizacijama poslodavaca, radnika, poljoprivrednika, zadruga i potrošača. Te organizacije imenuju predstavnike AKP-a koji će biti pozvani na sastanke koje organizira EGSO, uključujući i sastanke Odbora za praćenje AKP-a i EU-a.

Displaying 61 - 70 of 102

Pages

05/12/2019
Presentation
Speaker
Prof. Rakotomaahesvitra Andrianelison
Organisation: 
Institute for Energy Management

L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar

Downloads: 

L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar

05/12/2019
Presentation
Speaker
Georges Eric Jolicoeur
Organisation: 
Rodrigues Council of Social Services (RCSS)

Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable  fisheries management in Rodrigues

(Octopus FISHERY Closure)

Downloads: 

Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable fisheries management in Rodrigues

10/07/2019
Presentation
Speaker
Maria Joaquina Veiga de Almeida
Organisation: 
UNTC-CS

PROJETOS DA UNTC-CS

Downloads: 

PROJETOS DA UNTC-CS

10/07/2019
Presentation
Speaker
Christian ELIAS
Organisation: 
European Investment Bank (EIB)

EIB Activity in ACP

Downloads: 

EIB Activity in ACP

Pages