АКТБ и Африка

This page is also available in:

От първата Конвенция от Ломе (1975 г.) до Споразумението от Котону (2000-2021 г.) партньорствата ЕС-АКТБ са уреждали отношенията между Европейския съюз и 79 държави от Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), превърнала се наскоро в Организация на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

През този период ЕИСК в сътрудничество с гражданското общество в държавите от АКТБ се бори за признаване на съществената роля на недържавните субекти в процеса на развитие. Това признание намира израз в Споразумението от Котону, което възлага на ЕИСК да организира срещи и консултации с групите, изразяващи икономически и социални интереси на АКТБ и ЕС, за да събере гледните точки на организираното гражданско общество и да даде възможност да се чуе гласът му. Целта е насърчаване на обмена и предоставяне на препоръки по въпроси и политики от значение за отношенията между АКТБ и ЕС, които след това да бъдат отправени официално към ръководителите на държавите от ЕС и АКТБ.

На практика дейностите на ЕИСК, свързани с отношенията между ЕС и АКТБ, се провеждат основно под ръководството на приобщаващ Комитет за наблюдение „ЕС-АКТБ“, съставен от членове на ЕИСК и делегати, представляващи икономическите и социалните интереси на страните от АКТБ.

Комитетът за наблюдение „ЕС-АКТБ“ поддържа редовни контакти с представителите на гражданското общество в страните от АКТБ на различни равнища чрез:

 • редовни заседания на Комитета за наблюдение „ЕС-АКТБ“
 • регионални семинари в държавите от АКТБ, които осигуряват форум за обсъждане на теми от общ интерес с представители на гражданското общество в последователно редуващи се региони,
 • общи заседания на групите, изразяващи икономически и социални интереси на АКТБ и ЕС, провеждани на всеки три години в Брюксел.

ЕИСК поддържа редовни контакти и с представителите на икономическите и социалните среди на Африканския съюз в рамките на Съвместната стратегия Африка-ЕС. По-специално ЕИСК провежда годишни срещи с мрежата „ЕС — Африка“ на заинтересованите страни от икономическата и социалната сфера. 

В продължение на много години ЕИСК поддържа редовни контакти със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, като представя доклад за своята дейност на сесиите на Асамблеята.

ЕИСК също така поддържа тясна връзка с международните организации на работодателите, работниците, земеделските стопани и потребителите. Тези организации определят представителите на АКТБ, поканени да участват в заседанията, провеждани от ЕИСК, включително Комитета за наблюдение „ЕС-АКТБ“.

 • Speaker
  Batouli Said Abdallah
  Organisation
  Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique - CNDRS – Musée des Comores

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage
 • Speaker
  Xaverine Ndikumagenge
  Organisation
  Consumers International

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE
 • Speaker
  O. Gooroochurn & J. I. Mosaheb
  Organisation
  Mauritius Oceanography Institute

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy
 • Speaker
  Nekemte Melaku
  Organisation
  Oromia Coffee Farmers Cooperative Union

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia
 • Speaker
  Simo Tianen
  Organisation
  EESC

  Blue Bioeconomy

  The EESC Exploratory opinion at the requested of  the Finnish Presidency 

  Blue Bioeconomy
 • Speaker
  Fiona Gandiwa Magaya
  Organisation
  Zimbabwie Congress of Trade Unions

  Mainstreaming gender equality and women empowerment to improve infrastructure development impact

  MAINSTREAMING GENDER EQUALITY AND WOMEN EMPOWERMENT TO IMPROVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IMPACT
 • Speaker
  Prof. Rakotomaahesvitra Andrianelison
  Organisation
  Institute for Energy Management

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar
 • Speaker
  Excellency Ali Said Mdahoma
  Organisation
  Ambassador of Comoros to EU

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region
  Presentation- Excellency Ali Said Mdahoma
 • Speaker
  EVA Synowiec
  Organisation
  DG TRADE-European Commission

  Trade relations
  EU - Eastern and Southern Africa

  Trade relations EU - Eastern and Southern Africa
 • Speaker
  Georges Eric Jolicoeur
  Organisation
  Rodrigues Council of Social Services (RCSS)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable  fisheries management in Rodrigues

  (Octopus FISHERY Closure)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable fisheries management in Rodrigues ( Octopus FISHERY Closure)