AKT a Afrika

This page is also available in:

Od prvého dohovoru z Lomé (1975) po dohodu z Cotonou (2000 – 2021) vzťahy medzi EÚ a skupinou 79 afrických, karibských a tichomorských štátov (krajiny AKT), ktoré sa nedávno stali Organizáciou afrických, karibských a tichomorských štátov (OAKTŠ), upravovalo partnerstvo EÚ – AKT. 

Počas tohto obdobia sa EHSV spolu s občianskou spoločnosťou krajín AKT zasadzoval za uznanie kľúčovej úlohy, ktorú v rozvoji zohrávajú neštátne subjekty, až kým sa to nedosiahlo v dohode z Cotonou, ktorou bol EHSV poverený organizovaním rôznych aktivít a konzultácií s „hospodárskymi a sociálnymi záujmovými skupinami krajín AKT a EÚ“ s cieľom zhromažďovať názory organizovanej občianskej spoločnosti a umožniť jej vyjadriť sa. Cieľom bolo podporovať výmeny a poskytovať odporúčania k otázkam a politikám týkajúcim sa vzťahov krajín AKT a EÚ, ktoré boli neskôr oficiálne adresované vedúcim predstaviteľom EÚ a krajín AKT.

Z praktického hľadiska činnosti EHSV týkajúce sa vzťahov medzi EÚ a OAKTŠ prebiehajú najmä pod vedením inkluzívneho monitorovacieho výboru AKT – EÚ zloženého z členov EHSV a delegátov zastupujúcich hospodárske a sociálne záujmové skupiny z krajín AKT

Monitorovací výbor AKT – EÚ udržiava pravidelné kontakty so zástupcami občianskej spoločnosti v krajinách AKT na rôznych úrovniach prostredníctvom:

 • pravidelných zasadnutí monitorovacieho výboru EÚ – AKT,
 • regionálnych seminárov v krajinách AKT, čím poskytuje fórum na diskusiu o témach spoločného záujmu so zástupcami občianskej spoločnosti vždy v inom regióne,
 • trojročných valných zasadnutí hospodárskych a sociálnych záujmových skupín krajín AKT a EÚ v Bruseli.

EHSV udržiava aj pravidelné kontakty so zástupcami hospodárskych a sociálnych záujmových skupín Africkej únie v rámci spoločnej stratégie EÚ a Afriky. EHSV organizuje najmä výročné stretnutia so sieťou hospodárskych a sociálnych zainteresovaných strán Afriky a EÚ. 

EHSV už mnoho rokov udržiava pravidelné kontakty so Spoločným parlamentným zhromaždením AKT – EÚ tým, že predkladá správu o svojej činnosti na zasadnutiach plenárneho zhromaždenia.

EHSV je taktiež v úzkom kontakte s medzinárodnými organizáciami zamestnávateľov, zamestnancov, poľnohospodárov, družstiev a spotrebiteľov. Tieto organizácie vymenúvajú zástupcov AKT pozývaných na schôdze, ktoré usporadúva EHSV vrátane monitorovacieho výboru AKT – EÚ.

 • Prijaté on 17/10/2013
  Referenčné dokumenty
  REX/386-EESC-2013-01-01-4374
  Employers - GR I
  Czech Republic
  Plenary session number
  493
  -

  Given the EESC specific expertise, the EESC's opinion is particularly sought on the role of the private sector –taking into account its diversity from SMEs to multinational companies- in fostering smart and sustainable economic growth and creating jobs, as well as investing in training, education, research and innovation, key enabling technologies such as information and communication technologies (ICT). Corporate Social Responsibility initiatives, Public-Private Partnerships, joint innovation and inclusive business models could also be issues to be investigated. Possible mechanisms, processes allowing the involvement of the "private sector" in a global partnership for development in a post 2015 framework would also be of interest.

  Involvement of the private sector in the post 2015 development framework
 • Prijaté on 22/05/2013
  Referenčné dokumenty
  REX/372-EESC-2013-2417
  Civil Society Organisations - GR III
  France
  Plenary session number
  490
  -

  The opinion of the EESC should consider different options and scenarios for post-2015 and develop proposals on how to involve civil society more extensively in the process.

  A Decent life for All: Ending poverty and giving the world a sustainable future
 • Prijaté on 12/03/2013
  Referenčné dokumenty
  REX/364-EESC-2013-01-01-2030
  Workers - GR II
  Spain
  In this opinion, the EESC will aim to adopt a stance on the role of social protection in development policy. This is likely to be one of the main topics in the debate about the new goals of development policy which are to replace the Millennium Development Goals after 2015.
  Social protection in European Union development cooperation
 • Prijaté on 09/01/2013
  Referenčné dokumenty
  REX/362-EESC-2012-01-01-2054
  Workers - GR II
  Italy
  Plenary session number
  486
  -
  The EESC considers that the EU's underlying objectives for the renewed EU-Pacific development Partnership are ambitious, but believes that the implementing arrangements, which mainly concern environmental protection and biodiversity conservation in the region, are not clear. Synergies are needed with other organisations to address the impact of climate change, which has a cross-cutting impact on national and multilateral policies as well as social and economic repercussions. Issues associated with the impact of climate change should be incorporated in the area's comprehensive environmental policies and ensure coherent behaviour and actions. To this end, the active involvement of all local stakeholders is necessary.
  Towards a renewed EU-Pacific development Partnership
 • Prijaté on 24/05/2012
  Referenčné dokumenty
  REX/348-EESC-2012-01-01-1318
  Workers - GR II
  France

  EU support for good governance and human rights (pillar of the agenda for change) should be aimed at promoting a human rights-based approach to development whose features are: participation in political processes, democratic ownership and empowerment of rights holders; human rights compliance systems on internationally agreed commitments; policy coherence between human rights, aid, and economic policies.

  Increasing the impact of EU Development Policy Agenda for change / The future approach to EU Budget Support to third countries
 • Prijaté on 28/03/2012
  Referenčné dokumenty
  REX/349-EESC-2012-01-01-839
  Workers - GR II
  Spain
  Plenary session number
  479
  -
  Civil society involvement in the EU's development policies
 • Prijaté on 15/07/2010
  Referenčné dokumenty
  REX/302-EESC-2010-992
  Civil Society Organisations - GR III
  Italy
  Plenary session number
  464
  -
  Social Economy in Africa
 • Prijaté on 29/04/2010
  Referenčné dokumenty
  TEN/403-EESC-2010-01-01-650
  Employers - GR I
  Netherlands
  Plenary session number
  462
  -
  Connecting Africa and Europe: working towards strengthening transport cooperation
 • Prijaté on 01/10/2009
  Referenčné dokumenty
  REX/268-EESC-2009-1478
  Civil Society Organisations - GR III
  Italy
  Plenary session number
  456
  -
  The EU, Africa and China
 • On 22 November, participants in the 17th regional seminar of ACP-EU economic and social interest groups adopted a declaration highlighting the potential of the blue economy as a key factor for development in many eastern and southern African countries. The event, hosted by the EESC in Mauritius, was also an opportunity for civil society representatives to call for a greater role for civil society in the negotiation of Economic Partnership Agreements and bilateral Sustainable Fisheries Partnership Agreements (SFPAs) and to acknowledge the role played by African and EU economic and social groups in the development of infrastructure.