AVS og Afrika

This page is also available in:

Fra den første Lomékonvention (1975) til Cotonouaftalen (2000-2021) er forbindelserne mellem EU og 79 lande i Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehave (AVS), der for nylig blev til Organisationen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet, blevet reguleret af EU-AVS-partnerskaber.

I hele denne periode har EØSU sammen med civilsamfundet i AVS-landene arbejdet indædt for at få anerkendt den vigtige rolle, som ikkestatslige aktører spiller i udviklingsprocessen. Dette lykkedes med indgåelsen af Cotonouaftalen, hvori EØSU fik til opgave at organisere aktiviteter og høringer med de økonomiske og sociale interessegrupper i AVS-landene og EU for at indsamle det organiserede civilsamfunds synspunkter og for, at det kan blive hørt. Målet har været at fremme udveksling og fremsætte anbefalinger vedrørende spørgsmål og politikker af relevans for forbindelserne mellem AVS-landene og EU, som senere videreformidles til lederne i EU og AVS-landene.

Rent praktisk gennemføres EØSU's aktiviteter knyttet til forbindelserne mellem EU og Organisationen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet overvejende efter retningslinjer, som udstikkes af et inklusivt opfølgningsudvalg EU/AVS, der består af EØSU-medlemmer og delegerede, som repræsenterer økonomiske og sociale interessegrupper i AVS-landene.

EØSU har på forskellige niveauer regelmæssig kontakt med repræsentanter for civilsamfundet i AVS-landene gennem:

 • Regelmæssige møder i Opfølgningsudvalget EU/AVS.
 • Regionale seminarer i AVS-landene, hvor emner af fælles interesse drøftes med repræsentanter for civilsamfundet på skift i forskellige regioner.
 • Generalforsamlinger, der afholdes hvert tredje år i Bruxelles, for økonomiske og sociale interessegrupper i AVS-landene og EU.

EØSU opretholder også regelmæssige kontakter med repræsentanter for økonomiske og sociale interessegrupper i Den Afrikanske Union inden for rammerne af den fælles Afrika-EU-strategi. Helt konkret afholder EØSU årlige møder med EU-Afrika-netværket af økonomiske og sociale aktører. 

EØSU har i mange år haft regelmæssig kontakt med Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU og forelagt en årsberetning ved forsamlingens møder.

Derudover har EØSU tæt kontakt med internationale arbejdsgiver-, arbejdstager-, landbrugs- og forbrugerorganisationer. Disse organisationer udpeger de AVS-repræsentanter, der inviteres til møderne i EØSU, herunder i opfølgningsudvalget AVS/EU.

 • Speaker
  Batouli Said Abdallah
  Organisation
  Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique - CNDRS – Musée des Comores

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage
 • Speaker
  Xaverine Ndikumagenge
  Organisation
  Consumers International

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE
 • Speaker
  O. Gooroochurn & J. I. Mosaheb
  Organisation
  Mauritius Oceanography Institute

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy
 • Speaker
  Nekemte Melaku
  Organisation
  Oromia Coffee Farmers Cooperative Union

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia
 • Speaker
  Simo Tianen
  Organisation
  EESC

  Blue Bioeconomy

  The EESC Exploratory opinion at the requested of  the Finnish Presidency 

  Blue Bioeconomy
 • Speaker
  Fiona Gandiwa Magaya
  Organisation
  Zimbabwie Congress of Trade Unions

  Mainstreaming gender equality and women empowerment to improve infrastructure development impact

  MAINSTREAMING GENDER EQUALITY AND WOMEN EMPOWERMENT TO IMPROVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IMPACT
 • Speaker
  Prof. Rakotomaahesvitra Andrianelison
  Organisation
  Institute for Energy Management

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar
 • Speaker
  Excellency Ali Said Mdahoma
  Organisation
  Ambassador of Comoros to EU

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region
  Presentation- Excellency Ali Said Mdahoma
 • Speaker
  EVA Synowiec
  Organisation
  DG TRADE-European Commission

  Trade relations
  EU - Eastern and Southern Africa

  Trade relations EU - Eastern and Southern Africa
 • Speaker
  Georges Eric Jolicoeur
  Organisation
  Rodrigues Council of Social Services (RCSS)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable  fisheries management in Rodrigues

  (Octopus FISHERY Closure)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable fisheries management in Rodrigues ( Octopus FISHERY Closure)