АКТБ и Африка

This page is also available in

От първата Конвенция от Ломе (1975 г.) до Споразумението от Котону (2000-2021 г.) партньорствата ЕС-АКТБ са уреждали отношенията между Европейския съюз и 79 държави от Групата на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (АКТБ), превърнала се наскоро в Организация на държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.

През този период ЕИСК в сътрудничество с гражданското общество в държавите от АКТБ се бори за признаване на съществената роля на недържавните субекти в процеса на развитие. Това признание намира израз в Споразумението от Котону, което възлага на ЕИСК да организира срещи и консултации с групите, изразяващи икономически и социални интереси на АКТБ и ЕС, за да събере гледните точки на организираното гражданско общество и да даде възможност да се чуе гласът му. Целта е насърчаване на обмена и предоставяне на препоръки по въпроси и политики от значение за отношенията между АКТБ и ЕС, които след това да бъдат отправени официално към ръководителите на държавите от ЕС и АКТБ.

На практика дейностите на ЕИСК, свързани с отношенията между ЕС и АКТБ, се провеждат основно под ръководството на приобщаващ Комитет за наблюдение „ЕС-АКТБ“, съставен от членове на ЕИСК и делегати, представляващи икономическите и социалните интереси на страните от АКТБ.

Комитетът за наблюдение „ЕС-АКТБ“ поддържа редовни контакти с представителите на гражданското общество в страните от АКТБ на различни равнища чрез:

 • редовни заседания на Комитета за наблюдение „ЕС-АКТБ“
 • регионални семинари в държавите от АКТБ, които осигуряват форум за обсъждане на теми от общ интерес с представители на гражданското общество в последователно редуващи се региони,
 • общи заседания на групите, изразяващи икономически и социални интереси на АКТБ и ЕС, провеждани на всеки три години в Брюксел.

ЕИСК поддържа редовни контакти и с представителите на икономическите и социалните среди на Африканския съюз в рамките на Съвместната стратегия Африка-ЕС. По-специално ЕИСК провежда годишни срещи с мрежата „ЕС — Африка“ на заинтересованите страни от икономическата и социалната сфера. 

В продължение на много години ЕИСК поддържа редовни контакти със Съвместната парламентарна асамблея АКТБ – ЕС, като представя доклад за своята дейност на сесиите на Асамблеята.

ЕИСК също така поддържа тясна връзка с международните организации на работодателите, работниците, земеделските стопани и потребителите. Тези организации определят представителите на АКТБ, поканени да участват в заседанията, провеждани от ЕИСК, включително Комитета за наблюдение „ЕС-АКТБ“.

Displaying 1 - 10 of 107

Pages

Opinion
Приети on 27/04/2021
Референтен номер: 
INT/930-EESC-2020

The Communication stresses the EU's commitment to safeguarding an online environment providing the highest possible freedom and security, for the benefit of its citizens.

Становище на ЕИСК: Communication on cybersecurity strategy

Opinion
Приети on 18/09/2020
Референтен номер: 
REX/527-EESC-2020
 • The common foundation of any EU political engagement leading to an equal development partnership with Africa shall be based on a multidimensional approach, articulating the Sustainable Development Goals (SDGs), the respect of Universal Human Rights (UHRs) - including fundamental rights, the right to a healthy environment and the freedom to conduct a business.
 • The EESC advocates promoting a decent life and good prospects, creating a middle class and supporting equal partnerships by strengthening sustainable social-liberal democratic structures in Africa.
 • The EESC highlights that the EU strategy on Africa must focus on Development and welcomes the African Continental Free Trade Area (AfCFTA).
 • The EESC reiterates the important role of organised civil society in the up-coming ACP-EU Partnership Agreement.

  Становище на ЕИСК: EU and Africa: Making an equal development partnership a reality based on sustainability and common values (own-initiative opinion)

  Opinion
  Приети on 14/03/2018
  Референтен номер: 
  REX/495-EESC-2017

  L’année 2017 sera décisive pour le partenariat entre l’Europe et l’Afrique. Dans un paysage mondial en mutation rapide, l’Afrique connaît de profonds changements économiques, politiques et sociaux, et l’importance qu’elle revêt pour les dimensions intérieure et extérieure de la sécurité et de la prospérité de l’Europe est de plus en plus évidente. L’Europe et l’Afrique ont tout à gagner d’un renforcement de leurs liens politiques et économiques, mais elles ont aussi beaucoup à perdre si elles n’agissent pas.

  Становище на ЕИСК: A new impetus for the Africa-EU Partnership (Communication)

  Opinion
  Приети on 07/12/2017
  Референтен номер: 
  REX/485-EESC-2017-EESC-2017-00788-00-00-AC-TRA

  The Commission recently published a Communication on a Renewed Partnership with the ACP Group of countries. ACP-EU relations are currently governed by the Cotonou Partnership Agreement that will expire in 2020, therefore the Commission has published recommendations on what the future structure should be. Last year the EESC already drafted a general opinion on the post-Cotonou framework; this new opinion will have to answer specifically to the Commission's communication.

   

  Становище на ЕИСК: Renewed partnership with African, Caribbean and Pacific countries (Communication)

  Downloads: 

  Renewed ACP Partnership

  Opinion
  Приети on 18/10/2017
  Референтен номер: 
  REX/487-EESC-2017

  The EESC is a strong advocate of a fair, well-administered and sustainable development policy at EU level. It is also very committed to the cause of greater tax justice. In recent years, questions have been raised as to whether the international tax policies of the Member States, in particular the concluding of certain types of double taxation agreements, are consistent with EU development policy objectives.

  Становище на ЕИСК: EU development partnerships and the challenge posed by international tax agreements (own-initiative opinion)

  Opinion
  Приети on 26/04/2017
  Референтен номер: 
  REX/484-EESC-2017

  The 2030 Agenda, the new global framework for sustainable development agreed by the UN in 2015, needs to be reflected in EU's development policy, the major orientations of which are set out in the 2005 European Consensus on Development ("the Consensus").

  To this end, the Commission issued Communication COM(2016) 740, "Proposal for a New European Consensus on Development: Our World, Our Dignity, Our Future" in November 2016.  Interinstitutional negotiations are expected to result in its endorsement in the form of a Joint Statement by the Council, the European Parliament and the Commission, in May 2017.

  Становище на ЕИСК: Proposal for a new European Consensus on Development: "Our World, our Dignity, our Future” (Communication)

  Opinion
  Приети on 14/12/2016
  Референтен номер: 
  REX/469-EESC-2016

  Development responses to forced displacement should be tailored for each geographic region, whilst ensuring joined-up action across the European Commission and other institutions. While a development-led approach can produce considerable results with the current budget, the need for extra resources should not be ruled out. Civil society, end users, development partners and NGOs should be involved in the delivery and in making the Commission's Communication operational. Social and civil dialogue structures and processes should be enhanced and improved in partner and host countries to assist with its delivery. Entrepreneurship in the affected regions should be supported and developed as a viable development path for many forcibly displaced people. Education and training responses should be based on a lifelong learning approach. The possibility of making EU programmes available to forcibly displaced people should be considered.

  Становище на ЕИСК: Lives in Dignity: from Aid-dependence to Self-reliance

  Opinion
  Приети on 25/05/2016
  Референтен номер: 
  REX/455-EESC-2015

  The EESC recommends that the EU should aim to achieve a modern, equal and effective partnership with the ACP countries that transcends a donor-recipient relationship and is based on a coherent and integrated EU external policy, based on the principle of Policy Coherence for Development (PCD). This framework should guarantee the involvement of civil society organisations, including the private sector, whose specific task should be to monitor and assess the impact of the implementation of this Agreement on the sustainable development of the Parties. Civil society should be provided with the technical and financial support needed to undertake this role.

  The EESC recommends that all forms of development support that the EU gives to third countries should fall under the same legal framework and should be subject to the same democratic scrutiny by the European Parliament, while retaining the same positive aspects of the EDF.

  Становище на ЕИСК: Future of EU's relations with ACP Group of countries (Green Paper)

  Opinion
  Приети on 02/07/2015
  Референтен номер: 
  REX/441-EESC-2015
  Пленарна сесия: 
  509 -
  Jul 01, 2015 Jul 02, 2015

  2015 is marked as the European Year for Development (when the process of discussion for the post-Cotonou arrangements will begin to gain momentum), but also as the year where the Millenium Development Goals (defined until 2015) will give way to the Sustainable Development Goals (SDGs). To combine development and sustainability, all available resources of financing must be explored. The magnitude of this challenge is so large that all players including governments, private sector, banks, civil society organisations and development agencies must contribute to the implementation of these goals.

   

  Financing for development – the position of civil society

  Opinion
  Приети on 22/10/2013
  Референтен номер: 
  REX/392-EESC-2013-6639
  Пленарна сесия: 
  494 -
  Dec 10, 2013 Dec 11, 2013

  The aim of the European Year for Development 2015 is to inform EU citizens about EU development cooperation, highlighting what the European Union can already achieve as the biggest aid donor in the world and how it could do even more with the combined strength of its Member States and its institutions.

  European Year for Development (2015)

  Pages