AKR šalys ir Afrika

This page is also available in:

Nuo pirmosios Lomės konvencijos (1975 m.) iki Kotonu susitarimo (2000–2021 m.) ES ir Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupei, kuri neseniai tapo Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybių organizacija (OACPS), priklausančių 79 valstybių santykiai buvo reguliuojami pagal AKR ir ES partnerystės susitarimus.

Per visą šį laikotarpį EESRK kartu su AKR pilietine visuomene kovojo, kad būtų pripažintas esminis nevalstybinių subjektų vaidmuo vystymosi procese, kol tai buvo padaryta Kotonu susitarimu, pagal kurį EESRK įgaliotas organizuoti veiklą ir konsultacijas su AKR šalių ir ES ekonominių ir socialinių interesų grupėmis siekiant sužinoti organizuotos pilietinės visuomenės nuomonę ir leisti jai išreikšti savo požiūrį. Tikslas – skatinti mainus ir rengti rekomendacijas dėl klausimų ir politikos, susijusios su AKR šalių ir ES santykiais, ir šias rekomendacijas vėliau oficialiai pateikti ES ir AKR šalių vadovams.

Praktiniu požiūriu su ES ir OACPS santykiais susijusi EESRK veikla vykdoma vadovaujant įtraukiam ES ir AKR šalių tęstinio darbo komitetui, kuriam priklauso EESRK nariai ir AKR šalių ekonominių ir socialinių interesų grupių atstovai

ES ir AKR šalių tęstinio darbo komitetas palaiko reguliarius ryšius su AKR regiono pilietinės visuomenės atstovais įvairiais lygmenimis organizuojant:

 • reguliarius AKR šalių ir ES tęstinio darbo komiteto posėdžius,
 • regioninius seminarus AKR šalyse, kur pakaitomis skirtinguose regionuose aptariami bendro intereso klausimai su pilietinės visuomenės atstovais,
 • kas trejus metus rengiamus AKR šalių ir ES ekonominių ir socialinių interesų grupių visuotinius posėdžius Briuselyje.

EESRK taip pat palaiko reguliarius ryšius su Afrikos Sąjungos ekonominių ir socialinių interesų grupių atstovais pagal bendrą Afrikos ir ES strategiją. EESRK būtent rengia metinius susitikimus su Afrikos ir ES ekonomikos ir socialinio sektorių suinteresuotųjų subjektų tinklu. 

EESRK jau daugelį metų palaiko reguliarius ryšius su AKR ir ES jungtine parlamentine asamblėja ir pateikia savo veiklos ataskaitą plenarinės asamblėjos posėdžiuose.

EESRK taip pat palaiko glaudžius santykius su tarptautinėmis darbdavių, darbuotojų, ūkininkų, kooperatyvų ir vartotojų organizacijomis. Šios organizacijos skiria AKR šalių atstovus, kviečiamus dalyvauti EESRK rengiamuose susitikimuose, įskaitant AKR šalių ir ES tęstinio darbo komiteto susitikimus.

 • Speaker
  Batouli Said Abdallah
  Organisation
  Centre National de Documentation et de Recherche Scientifique - CNDRS – Musée des Comores

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage

  The impact of climate change in the Indian Ocean Region and Natural Heritage
 • Speaker
  Xaverine Ndikumagenge
  Organisation
  Consumers International

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE

  BUILDING CONSUMER TRUST IN ECOMMERCE
 • Speaker
  O. Gooroochurn & J. I. Mosaheb
  Organisation
  Mauritius Oceanography Institute

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy

  Marine Renewable Energy Potential in Mauritius: Focus on Wave energy
 • Speaker
  Nekemte Melaku
  Organisation
  Oromia Coffee Farmers Cooperative Union

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia

  Sustainable Energy and Water Technologies through Cooperatives in Ethiopia
 • Speaker
  Simo Tianen
  Organisation
  EESC

  Blue Bioeconomy

  The EESC Exploratory opinion at the requested of  the Finnish Presidency 

  Blue Bioeconomy
 • Speaker
  Fiona Gandiwa Magaya
  Organisation
  Zimbabwie Congress of Trade Unions

  Mainstreaming gender equality and women empowerment to improve infrastructure development impact

  MAINSTREAMING GENDER EQUALITY AND WOMEN EMPOWERMENT TO IMPROVE INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT IMPACT
 • Speaker
  Prof. Rakotomaahesvitra Andrianelison
  Organisation
  Institute for Energy Management

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar

  L'agrivoltaïsme: un système en devenir à Madagascar
 • Speaker
  Excellency Ali Said Mdahoma
  Organisation
  Ambassador of Comoros to EU

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region

  Renegotiation of the EU-ESA partnership agreement: the challenges for the ESA region
  Presentation- Excellency Ali Said Mdahoma
 • Speaker
  EVA Synowiec
  Organisation
  DG TRADE-European Commission

  Trade relations
  EU - Eastern and Southern Africa

  Trade relations EU - Eastern and Southern Africa
 • Speaker
  Georges Eric Jolicoeur
  Organisation
  Rodrigues Council of Social Services (RCSS)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable  fisheries management in Rodrigues

  (Octopus FISHERY Closure)

  Contribution of ‘Rodrigues Council of Social Service’ in Sustainable fisheries management in Rodrigues ( Octopus FISHERY Closure)