Съвместен консултативен комитет „ЕС – Черна гора“

This page is also available in

Съвместният консултативен комитет (СКК) „ЕС – Черна гора“ е платформа на гражданското общество, създадена между ЕИСК и гражданското общество в Черна гора (социални партньори и други организации на гражданското общество). Мандатът на Съвместния консултативен комитет произтича от Решение № 1/2011 на Съвета за стабилизиране и асоцииране ЕС – Черна гора от 20 юни 2011 г. за изменение на Решение № 1/2010 за приемане на процедурния правилник на Съвета за стабилизиране и асоцииране. СКК на гражданското общество допълва институционалната рамка на ЕС, свързана със Споразумението за стабилизиране и асоцииране между ЕС и Черна гора, с перспективата на гражданското общество. В състава на Съвместния консултативен комитет на гражданското общество влизат 12 членове от всяка от страните.

СКК дава възможност на организациите на гражданското общество и от двете страни да наблюдават напредъка на Черна гора по пътя към ЕС и да приемат препоръки, които се представят на вниманието на правителството на Черна гора и на институциите на ЕС.