EU:n ja Montenegron neuvoa-antava sekakomitea

This page is also available in

EU:n ja Montenegron neuvoa-antava sekakomitea on kansalaisyhteiskuntafoorumi, joka on perustettu ETSK:n ja Montenegron kansalaisyhteiskunnan (työmarkkinaosapuolten ja muiden kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden) välille. Neuvoa-antavan sekakomitean toiminta perustuu vakautus- ja assosiaationeuvoston työjärjestyksen vahvistamisesta annetun päätöksen N:o 1/2010 muuttamisesta 20. kesäkuuta 2011 annettuun EU:n ja Montenegron vakautus- ja assosiaationeuvoston päätökseen N:o 1/2011. Neuvoa-antava sekakomitea täydentää kansalaisyhteiskunnan näkemyksillä EU:n ja Montenegron vakautus- ja assosiaatiosopimukseen liittyvää EU:n institutionaalista kehystä. Neuvoa-antavassa sekakomiteassa on jäseniä kummaltakin puolelta.

Neuvoa-antava sekakomitea tarjoaa kummankin osapuolen kansalaisyhteiskunnan organisaatioille tilaisuuden seurata Montenegron etenemistä kohti EU:n jäsenyyttä ja antaa suosituksia Montenegron hallitukselle ja EU:n toimielimille.