ES ir Juodkalnijos jungtinis konsultacinis komitetas

This page is also available in

ES ir Juodkalnijos jungtinis konsultacinis komitetas (JKK) yra pilietinės visuomenės platforma, kurią įsteigė EESRK ir Juodkalnijos pilietinė visuomenė (socialiniai partneriai ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos). Jungtinio konsultacinio komiteto įgaliojimai išdėstyti 2011 m. birželio 20 d. ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendime Nr. 1/2011, kuriuo iš dalies keičiamas sprendimas Nr. 1/2010, kuriuo patvirtinamos Stabilizacijos ir asociacijos tarybos darbo tvarkos taisyklės. Pilietinės visuomenės JKK, pateikdamas pilietinės visuomenės požiūrį, papildo ES institucinę sistemą, susijusią su ES ir Juodkalnijos stabilizacijos ir asociacijos susitarimu. Pilietinės visuomenės jungtinį konsultacinį komitetą sudaro nariai iš kiekvienos pusės.

JKK suteikia abiejų Šalių pilietinės visuomenės organizacijoms galimybę stebėti Juodkalnijos pažangą siekiant narystės ES ir teikti rekomendacijas Juodkalnijos vyriausybei ir ES institucijoms.