Monitorovací výbor pre Latinskú Ameriku

Monitorovací výbor Latinská Amerika sa skladá z členov zastupujúcich všetky tri skupiny EHSV. Monitorovací výbor sa stretáva pravidelne a je zodpovedný za riadenie vzťahov a činností medzi oboma regiónmi.

Hlavnou úlohu monitorovacieho výboru je monitorovať vzťahy medzi rôznymi regiónmi a umožniť pravidelné stretnutia zástupcov rôznych európskych inštitúcií a krajín Latinskej Ameriky.