Monitorovací výbor pro Latinskou Ameriku

Monitorovací výbor pro Latinskou Ameriku tvoří členové EHSV, kteří zastupují tři skupiny. Monitorovací výbor se schází pravidelně a udává směr vztahům a činnostem mezi oběma regiony.

Jeho hlavním úkolem je monitorovat vztahy mezi různými regiony a pomáhat organizovat pravidelná setkání zástupců různých evropských orgánů a zemí Latinské Ameriky.