You are here

Uppföljningskommittén för Latinamerika

Uppföljningskommittén för Latinamerika består av EESK-ledamöter som företräder de tre grupperna. Uppföljningskommittén sammanträder regelbundet och har ansvar för att leda förbindelserna och verksamheten mellan de båda regionerna.

Uppföljningskommitténs främsta uppdrag är att övervaka förbindelserna mellan de olika regionerna och att möjliggöra regelbundna möten mellan företrädare för de olika EU-institutionerna och länderna i Latinamerika.