Opfølgningsudvalget for Latinamerika

Opfølgningsudvalget for Latinamerika består af EØSU-medlemmer, der repræsenterer de tre grupper. Opfølgningsudvalget mødes regelmæssigt og har ansvaret for at forvalte de to regioners indbyrdes forbindelser og aktiviteter.

Opfølgningsudvalget har mandat til at overvåge forbindelserne mellem de forskellige regioner og for at sikre regelmæssige møder mellem repræsentanter for de forskellige EU-institutioner og landene i Latinamerika.