Komitet Monitorujący ds. Ameryki Łacińskiej

Komitet Monitorujący ds. Ameryki Łacińskiej składa się z członków EKES-u reprezentujących trzy grupy. Komitet odbywa regularne posiedzenia i odpowiada za kierowanie stosunkami między obydwoma regionami oraz wspólnymi działaniami.

Jego główny mandat dotyczy monitorowania relacji między poszczególnymi regionami oraz organizacji regularnych posiedzeń przedstawicieli różnych europejskich instytucji i państw Ameryki Łacińskiej.