Ladina-Ameerika järelevalvekomitee

Ladina-Ameerika järelevalvekomitee koosneb Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee liikmetest, kes esindavad kolme rühma. Järelevalvekomitee kohtub korrapäraselt ja vastutab kahe piirkonna vaheliste suhete ja tegevuse juhtimise eest.

Järelevalvekomitee on peamiselt volitatud jälgima suhteid eri piirkondade vahel ja võimaldama korrapäraseid koosolekuid eri Euroopa institutsioonide ja Ladina-Ameerika riikide esindajate vahel.