An Coiste Leantach um Meiriceá Laidineach

This page is also available in

Tá an Coiste Leantach um Meiriceá Laidineach comhdhéanta de comhaltaí ó CESE a dhéanann ionadaíocht ar na trí ghrúpa. Tagann an Coiste Leantach i gceann a chéile ar bhonn rialta agus tá sé freagrach as caidreamh agus gníomhaíochtaí a stiúradh idir an dá réigiún.

Is é an príomhshainordú atá ag an gCoiste Leantach monatóireacht a dhéanamh ar an gcaidreamh idir réigiúin éagsúla agus chun cruinnithe rialta idir ionadaithe ó na hinstitiúidí Eorpacha agus tíortha i Meiriceá Laidineach a éascú.