Комитет за наблюдение „Латинска Америка“

This page is also available in

В състава на Комитета за наблюдение „Латинска Америка“ влизат членове на ЕИСК, които представляват трите групи. Комитетът за наблюдение редовно провежда заседания и отговаря за направляването на отношенията и дейностите между двата региона.

Основните задължения на Комитета за наблюдение са да наблюдава отношенията между различните региони и да осигурява възможност за провеждането на редовни срещи между представители на различни европейски институции и държавите от Латинска Америка.