Monitorovací výbor pre Latinskú Ameriku - Related Events