Latinalaisen Amerikan seurantakomitea

Latinalaisen Amerikan seurantakomiteassa on ETSK:n jäseniä, jotka edustavat kolmea ryhmää. Seurantakomitea kokoontuu säännöllisesti ja vastaa kyseisten alueiden välisten suhteiden ja toimintojen ohjaamisesta.

Seurantakomitean päätehtävänä on seurata kyseisten alueiden välisiä suhteita ja järjestää säännöllisesti kokouksia EU:n eri toimielinten ja Latinalaisten Amerikan maiden edustajien välillä.