Il-Kumitat ta’ Segwitu Amerka Latina

This page is also available in

Il-Kumitat ta’ Segwitu Amerka Latina huwa magħmul minn membri tal-KESE li jirrappreżentaw it-tliet gruppi. Il-Kumitat ta’ Segwitu jiltaqa’ fuq bażi regolari u huwa responsabbli għat-tmexxija tar-relazzjonijiet u l-attivitajiet ta’ bejn iż-żewġ reġjuni.                   

Il-mandat ewlieni tal-Kumitat ta’ Segwitu huwa li jissorvelja r-relazzjonijiet bejn id-diversi reġjuni u li jagħmel possibbli laqgħat regolari bejn ir-rappreżentanti tad-diversi istituzzjonijiet Ewropej u tal-pajjiżi tal-Amerka Latina.