Latīņamerikas koordinācijas komiteja

Latīņamerikas koordinācijas komitejas sastāvā ir EESK locekļi, kas pārstāv visas trīs grupas. Koordinācijas komitejas sanāksmes notiek regulāri, un tā ir atbildīga par attiecību virzību un pasākumiem starp abiem reģioniem.

Koordinācijas komitejas galvenais uzdevums ir uzraudzīt šo atšķirīgo reģionu attiecības un regulāri rīkot dažādu Eiropas un Latīņamerikas valstu iestāžu pārstāvju tikšanos.