Comitetul de monitorizare privind comerțul internațional

This page is also available in

Scopul Comitetului de monitorizare privind comerțul internațional este de a asigura implicarea CESE, în mod regulat și consecvent, în chestiuni legate de comerțul internațional. Principalele sale sarcini sunt:

  • monitorizarea negocierilor comerciale multilaterale din cadrul OMC și a altor negocieri multilaterale relevante;
  • monitorizarea diverselor negocieri comerciale bilaterale ale UE;
  • participarea la elaborarea politicii comerciale a UE.