Comitetul de monitorizare privind comerțul internațional

Comitetul privind comerțul consideră că, odată instituit cadrul de politică adecvat, comerțul se va putea dovedi un factor eficace de creștere, creare de locuri de muncă și dezvoltare durabilă. Comerțul va juca mai ales un rol-cheie în promovarea unei redresări economice durabile în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19 și în sprijinirea întreprinderilor în procesul de refacere și de reorganizare a lanțurilor lor valorice, care au suferit perturbări. Una dintre principalele provocări ale acestui comitet va consta în rezolvarea numărului crescând de chestiuni comerciale ce vor trebui avute în vedere, precum și vasta sa acoperire geografică (rețeaua comercială din UE și din afara acesteia). Comitetul privind comerțul va acorda o atenție deosebită aplicabilității efective a tuturor elementelor acordurilor comerciale, ca premisă a menținerii unor condiții de concurență echitabile în raport cu partenerii comerciali.