Odbor za praćenje međunarodne trgovine

Odbor za trgovinu smatra da uz primjenu pravog političkog okvira trgovina može biti djelotvoran pokretač rasta, otvaranja novih radnih mjesta i održivog razvoja. Trgovina će imati naročito važnu ulogu u promicanju održivog gospodarskog oporavka nakon krize uzrokovane pandemijom COVID-a 19 i omogućivanju poduzećima da ponovno uspostave i reorganiziraju svoje prekinute vrijednosne lance. Jedan od glavnih izazova za ovaj odbor bit će uspjeti pokrivati sve veći broj trgovinskih pitanja koja treba pratiti i široko zemljopisno područje kojim se bavi (trgovinska mreža EU-a i šire). Odbor za trgovinu posebno će paziti na to da se svi elementi trgovinskih sporazuma mogu doista provesti, što je preduvjet za zaštitu ravnopravnih uvjeta među trgovinskim partnerima.