Odbor za praćenje međunarodne trgovine

This page is also available in

Cilj Odbora za praćenje međunarodne trgovine jest osigurati redovitu i dosljednu uključenost EGSO-a u međunarodna trgovinska pitanja. Glavne zadaće Odbora za praćenje jesu:

  • praćenje multilateralnih trgovinskih pregovora u okviru Svjetske trgovinske organizacije i ostalih relevantnih multilateralnih pregovora,
  • praćenje različitih bilateralnih trgovinskih pregovora EU-a,
  • sudjelovanje u oblikovanju trgovinske politike EU-a.