Tarptautinės prekybos tęstinio darbo komitetas

This page is also available in

Komitetas mano, kad esant tinkamam politiniam pagrindui prekyba gali tapti veiksmingu augimo, darbo vietų kūrimo ir darnaus vystymosi veiksniu. Prekyba pirmiausia atliks labai svarbų vaidmenį skatinant tvarų ekonomikos atsigavimą nuo COVID-19 krizės ir leis įmonėms atkurti ir reorganizuoti savo sutrikdytas vertės grandines. Vienas didžiausių iššūkių šiam komitetui bus vis gausėjančių prekybos problemų, kurias jam reikia stebėti, valdymas ir jo didelė geografinė aprėptis (ES prekybos tinkle ir už jo ribų). Prekybos komitetas ypatingą dėmesį skirs veiksmingam visų prekybos susitarimų elementų vykdymo užtikrinimui, nes tai būtina sąlyga norint garantuoti vienodas sąlygas visiems prekybos partneriams.