Tarptautinės prekybos tęstinio darbo komitetas

This page is also available in

Tarptautinės prekybos tęstinio darbo komiteto tikslas – užtikrinti reguliarų ir nuoseklų EESRK dalyvavimą sprendžiant tarptautinės prekybos klausimus. Svarbiausi komiteto uždaviniai yra šie:

  • stebėti PPO daugiašalės prekybos derybas ir aktualias daugiašales derybas;
  • stebėti įvairias ES dvišalės prekybos derybas;
  • dalyvauti formuojant ES prekybos politiką.