Комитет за наблюдение на международната търговия

This page is also available in

Целта на Комитета за наблюдение на международната търговия е да гарантира редовното и последователно участие на ЕИСК по въпросите на международната търговия. Основните функции на комитета са:

  • наблюдение на многостранните търговски преговори на СТО и на многостранните преговори от значение;
  • наблюдение на различните двустранни търговски преговори на ЕС;
  • участие във формирането на търговската политика на ЕС.