Комитет за наблюдение на международната търговия

Комитетът по търговия смята, че при наличието на подходяща политическа рамка търговията може да бъде ефективен двигател за растеж, създаване на работни места и устойчиво развитие. Търговията ще играе ключова роля в насърчаването на устойчиво икономическо възстановяване от кризата COVID-19 и ще даде възможност на предприятията да възстановят и реорганизират своите нарушени вериги за създаване на стойност. Едно от основните предизвикателства пред този комитет ще бъде да управлява нарастващия брой търговски въпроси за наблюдение и широкия географски обхват (търговска мрежа на ЕС и извън нея). Комитетът за наблюдение на международната търговия ще обърне специално внимание на ефективната изпълнимост на всички елементи на търговските споразумения като предварително условие за гарантиране на равнопоставени условия на конкуренция с търговските партньори.