Železničná doprava EÚ – Európsky rok železníc 2021 je tým správnym časom na zmenu

V železničnej doprave sa treba ešte naďalej usilovať o politický, regulačný a kultúrny pokrok, hoci 25 rokov liberalizácie znamenalo dlhú cestu k otvoreniu trhov a dosiahnutiu technickej harmonizácie. Toto je hlavný odkaz stanoviska na tému Jednotný európsky železničný priestor, ktoré bolo prijaté na marcovom plenárnom zasadnutí EHSV.

Ako zdôrazňuje EHSV, je nevyhnutná nezaujatá analýza jednotného európskeho železničného priestoru a jeho výsledkov, pričom Európsky rok železníc 2021 by mohol byť výbornou príležitosťou na zhodnotenie vývoja a stanovenie nových cieľov do budúcnosti.

Spravodajca pre stanovisko Stefan Back v prejave na plenárnom zhromaždení uviedol: „Železnice potrebujú zmenu kultúry a prístup, ktorý sa oveľa viac zameriava na potreby zákazníkov, či už ide o osobnú alebo nákladnú dopravu. Európsky rok železníc 2021 by sa mal využiť ako možnosť na propagáciu tejto zmeny správania a rozvoj hladkej spolupráce medzi prevádzkovateľmi a zákazníkmi, ako aj na čo najlepšie využitie digitalizácie.“

Pandémia COVID-19 prerušila alebo zastavila projekty, ktoré teraz musia dobehnúť stratený čas. Štátna pomoc je naďalej kľúčová na zabezpečenie základných služieb aj po skončení krízy a zmluvy o službách vo verejnom záujme môžu zaručiť prístupnú, cenovo dostupnú a inkluzívnu dopravu pre všetkých. EHSV sa domnieva, že ide o jedno z najefektívnejších a najúčinnejších opatrení na podporu železničnej osobnej dopravy. (mp)