Železniški promet še ni dosegel popolnega političnega, regulativnega in kulturnega napredka, čeprav je 25 let liberalizacije precej pripomoglo k odpiranju trgov in uresničevanju tehnične uskladitve. To je glavno sporočilo mnenja o enotnem evropskem železniškem območju, ki je bilo sprejeto na marčevskem plenarnem zasedanju EESO.

Kot poudarja EESO, je potrebna nedvoumna analiza enotnega evropskega železniškega območja in njegovih dosežkov, evropsko leto železnic 2021 pa bi lahko bilo odlična priložnost za pregled razvoja in določitev novih ciljev za prihodnost.

Poročevalec za mnenje Stefan Back je na plenarnem zasedanju dejal: „Železniški promet potrebuje spremembo podjetniške kulture in pristop, ki bo veliko bolj usmerjen na potrebe strank, tako v potniškem kot v tovornem prometu.“ Evropsko leto železnic 2021 bi bilo lahko priložnost za spodbujanje spremembe vedenja, razvoj boljšega sodelovanja med prevozniki in strankami ter za čim večjo uporabo možnosti, ki jih ponuja digitalizacija.

Pandemija COVID-19 je ustavila ali zavrla projekte, ki jih je sedaj treba pospešiti. Državna pomoč ostaja ključna za zagotavljanje osnovnih storitev tudi po krizi, pogodbe za opravljanje storitev javne službe pa lahko zagotovijo dostopne, cenovno ugodne in vključujoče storitve potniškega prometa za vse. EESO meni, da je to eden najučinkovitejših in najuspešnejših ukrepov za spodbujanje železniškega potniškega prometa. (mp)