Dostupné jazyky:

Úvodník

Prišiel náš čas!

Milé čitateľky, milí čitatelia,

tohtoročný Deň Európy 9. mája bude tiež dňom otvorenia dlhoočakávanej Konferencie o budúcnosti Európy. Ide o jedinečnú príležitosť nielen zapojiť sa do širokej diskusie o tom, ako by sa mala EÚ vyvíjať, ale aj vrátiť zodpovednosť za európsky projekt späť jej občanom – na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni. Chcela by som Vás povzbudiť, aby ste túto príležitosť využili.

Dôležité dátumy

7. mája 2021, Porto

Sociálny samit

9. mája 2021

Deň Európy 2021 a inaugurácia Konferencie o budúcnosti Európy

9. – 10. júna 2021, Brusel

plenárne zasadnutie EHSV

„Jedna otázka pre...“

„Jedna otázka pre...“

V našej rubrike „Jedna otázka pre...“ kladieme predsedom a predsedníčkam sekcií EHSV otázky na aktuálne témy, ktoré považujeme za obzvlášť relevantné.

V aprílovom vydaní odpovedá predseda poradnej komisie pre priemyselné zmeny (CCMI) Pietro Francesco De Lotto, ktorý sa s čitateľmi EHSV info podelí o svoje názory na priemyselnú transformáciu a pravidlá zelenej dohody.


 

Zabezpečenie ekologickej a digitálnej transformácie zlepší odolnosť, konkurencieschopnosť a sociálnu spravodlivosť

Otázka EHSV: Ako a dokedy možno dosiahnuť prechod na ekologickejší, obehovejší a digitálnejší priemysel a splniť ciele zelenej dohody Európskej komisie? Akú úlohu zohrávajú v tomto procese suroviny?

Predseda CCMI Pietro Francesco De Lotto: Či už hovoríme o štvrtej, piatej alebo dokonca šiestej priemyselnej revolúcii, často badáme, že sa začne verejná diskusia. Napriek rozdielnym názorom na túto tému je isté, že v našom priemysle prebieha zásadná revolúcia, ktorá prináša dve výzvy: byť ekologickejší a obehovejší, ako aj digitálnu transformáciu. Ide o revolúciu, ktorú poháňa viacero faktorov: verejná mienka, citlivosť spotrebiteľov, snaha o globálnu konkurencieschopnosť a potreba prispôsobiť prácu novým modelom atď.

Hádajte, kto je naším hosťom...

Mimoriadny hosť

Každý mesiac Vám predstavíme mimoriadneho hosťa alebo mimoriadnu hostku. Pôjde o známu osobnosť, ktorá nás oboznámi so svojím pohľadom na najnovší vývoj, ponúkne nové impulzy, poskytne inšpiráciu a upozorní nás na to, čo sa práve deje vo svete. V tomto aprílovom vydaní máme tú česť privítať herečku, spisovateľku a režisérku Aurélie Vauthrin-Ledent, ktorá apeluje na záchranu kultúry, nevyhnutnej súčasti nášho života.

Aurélie Vauthrin-Ledent: Podstatná je predovšetkým kultúra!

Od kedy som sa narodila, pred 40 rokmi 28. marca 1981, sa nikdy v živote slovo „podstatný“ nespájalo tak často so slovom „kultúra“ ako počas tohto obdobia zdravotnej, a teda aj hospodárskej krízy. Je samozrejmé, že mnohé naše modely sa zmenia. Sme a budeme svedkami zásadného prehodnocovania vo všetkých oblastiach našej spoločnosti.

Aktuality EHSV

„Členské štáty usilovne pracujú, ale ešte stále treba veľa urobiť, kým budú národné plány pripravené.“

V diskusii na plenárnom zasadnutí EHSV 25. marca výkonný podpredseda Európskej komisie pre hospodárstvo, ktoré pracuje v prospech ľudí, Valdis Dombrovskis uviedol, že väčšina národných plánov obnovy a odolnosti je stále v počiatočnom štádiu a treba ešte veľa urobiť, kým budú dostatočne kvalitné. Poznamenal tiež, že pri opätovnom oživení hospodárstva EÚ zohráva kľúčovú úlohu obchodná politika.

#YEYS2021: Európska mladá generácia sa ujíma výzvy, ktorú predstavuje zmena klímy

Študenti stredných škôl z celej Európy predložili výkonnému podpredsedovi Európskej komisie Fransovi Timmermansovi konkrétne návrhy opatrení v oblasti klímy – výsledok virtuálneho Európskeho samitu mládeže o klíme, ktorý 18. – 19. marca 2021 zorganizoval Európsky hospodársky a sociálny výbor.

EHSV si vypočul, že na zastavenie zmeny klímy treba zmeniť systém

EHSV usporiadal 20. marca virtuálnu sprievodnú diskusiu k podujatiu Vaša Európa, váš názor (YEYS) s názvom Designing Systemic Change (Navrhujeme systémovú zmenu), na ktorú pozval viacero expertov, aktivistov a influencerov, aby sa podelili o svoje poznatky a odborné vedomosti týkajúce sa opatrení v oblasti klímy z hľadiska systémových zmien.

Konferencia o budúcnosti Európy plne uznáva kľúčovú úlohu EHSV

Európsky hospodársky a sociálny výbor bol vyzvaný, aby sa zapojil do činnosti kľúčového orgánu konferencie, ktorý má načrtnúť smerovanie budúceho vývoja EÚ.

EHSV sa prikláňa k výzvam práce na diaľku

V dôsledku prvých obmedzení pohybu v súvislosti s ochorením COVID-19 počet ľudí pracujúcich na diaľku v EÚ prudko stúpol z 5 % na 40 %. O rok neskôr naďalej pracujeme na diaľku a je stále ťažké poskytnúť náležité posúdenie vplyvu tohto javu na zamestnávateľov, zamestnancov a spoločnosť ako celok. EHSV poukazuje na potrebu ďalšieho výskumu a dlhodobej perspektívy s cieľom využiť prínosy a zmierniť riziká tejto formy práce.

Je najvyšší čas zintenzívniť prijímanie európskych opatrení v spojitosti s politikami v oblasti zdravotného postihnutia

EHSV usporiadal 24.marca diskusiu s komisárkou EÚ pre rovnosť Helenou Dalli o novej stratégii v oblasti práv osôb so zdravotným postihnutím, ktorú začala nedávno realizovať Európska komisia.

Železničná doprava EÚ – Európsky rok železníc 2021 je tým správnym časom na zmenu

V železničnej doprave sa treba ešte naďalej usilovať o politický, regulačný a kultúrny pokrok, hoci 25 rokov liberalizácie znamenalo dlhú cestu k otvoreniu trhov a dosiahnutiu technickej harmonizácie. Toto je hlavný odkaz stanoviska na tému Jednotný európsky železničný priestor, ktoré bolo prijaté na marcovom plenárnom zasadnutí EHSV.

Transformácia energetiky – EÚ potrebuje preradiť rýchlosť

Ak máme splniť ciele EÚ v oblasti energetiky a klímy do roku 2050, tempo transformácie smerom k energetickej únii sa musí výrazne zvýšiť. Mohlo by však byť nebezpečné prehliadať sociálnu a hospodársku situáciu v jednotlivých členských štátoch, tvrdí EHSV vo svojom nedávnom stanovisku.

Nová stratégia Komisie na riešenie nesplácaných úverov nie je vhodná v časoch pandémie COVID-19

EHSV privítal nový akčný plán Komisie týkajúci sa nesplácaných úverov, domnieva sa však, že v ňom chýbajú nové návrhy, ktoré by sa hodili na obdobie pandémie COVID-19. V dôsledku toho sa Európa musí v mimoriadnych časoch uspokojiť s bežnými pravidlami.

EHSV navrhuje opatrenia na podporu investícií do ťažby a recyklácie kritických surovín

Európsky hospodársky a sociálny výbor prijal na svojom marcovom plenárnom zasadnutí stanovisko, v ktorom navrhuje podporovať investície do prieskumu a ťažby kritických surovín a využívania druhotných surovín z odpadu, keďže je to nevyhnutné pre zelenú transformáciu v EÚ.

EHSV požaduje presnejšie a harmonizovanejšie podmienky pre udržateľnejší životný cyklus batérií v EÚ

EHSV na svojom plenárnom zasadnutí v marci prijal stanovisko, v ktorom navrhuje presnejšie a operatívnejšie mechanizmy a nástroje na vykonávanie nového nariadenia o batériách so zapojením všetkých zainteresovaných strán. EHSV sa domnieva, že by to mohlo prispieť k vytvoreniu rámca Únie, ktorý by pokrýval celý životný cyklus batérií v EÚ.

EHSV oceňuje, že európsky výskumný priestor sa má stať skutočnou novou dohodou o výskume a inováciách v Európe

Európska komisia je prostredníctvom nového plánu odhodlaná zabrániť tomu, aby Európa ďalej zaostávala za USA a Áziou, pokiaľ ide o základný aj aplikovaný výskum, patenty a vyspelé technologické výrobky a služby. Uvádza sa to v stanovisku EHSV prijatom na plenárnom zasadnutí v marci.

Budúcnosť Európy bude závisieť od nášho prístupu k vidieckym oblastiam

Vidiecke oblasti by sa mali zatraktívniť pre mladých ľudí a podniky. Zlepšila by sa tým kvalita života všeobecne a všetci Európania by si mohli vybrať, kde chcú žiť a pracovať. To bol jeden z kľúčových záverov diskusie s názvom Vytvorenie komplexnej stratégie udržateľného rozvoja vidieka a miest, ktorá sa konala 8. marca v EHSV.

Je najvyšší čas, aby sa Únia rovnosti stala skutočnosťou

Na zabezpečenie účinného vykonávania akčného plánu EÚ proti rasizmu a na odhaľovanie rasizmu a etnickej diskriminácie, ktoré sa počas pandémie COVID-19 v Európe zmenili k horšiemu, je nevyhnutný presný zber údajov a príslušné politiky členských štátov.

Západný Balkán – chýbajúca časť európskej skladačky

Európsky hospodársky a sociálny výbor usporiadal na svojom marcovom plenárnom zasadnutí diskusiu o aktuálnom stave procesu pristúpenia krajín západného Balkánu. S členmi EHSV diskutoval komisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi. Členovia výboru vyjadrili presvedčenie, že integrácia partnerov zo západného Balkánu do EÚ je geostrategickou investíciou do mieru a hospodárskeho rastu.

Zistite, čo pre Vás môže EHSV urobiť – NOVÉ VYDANIE

Nové vydanie tejto publikácie ponúka stručnú a aktuálnu prezentáciu Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru ako jedinečného fóra na konzultácie, dialóg a dosahovanie konsenzu medzi zástupcami rôznych sektorov organizovanej občianskej spoločnosti vrátane zamestnávateľov, odborových zväzov a skupín, ako sú profesijné a komunitné združenia, mládežnícke organizácie, ženské skupiny, spotrebitelia, environmentálni aktivisti a mnohé ďalšie.

Hasta luego, hombre!

David Gippini Fournier odchádza 1. mája 2021. Milý David, Tvoji kolegovia z tlačového oddelenia sú vďační, že mali možnosť spolupracovať s Tebou a vysoko si cenia Tvoje suverénne zvládanie úloh i veľkorysosť, ktorú si preukázal vo svojich osobných i profesionálnych vzťahoch, ako aj Tvoj zmysel pre diplomaciu.

Isabel Caño Aguilar, bývalá podpredsedníčka zodpovedná za komunikáciu (2018 – 2020): Tlačový tajomník so štipkou galícijskej irónie

S Davidom Gippinim som pracovne strávila veľa času. Pripravila som s ním najmä niekoľko rozhovorov pre médiá. Keď som ho v roku 2018 spoznala, zapôsobil na mňa ako seriózny človek. Jeho príspevky boli vždy výstižné a veľmi dobre pripravené. Mal schopnosť myslieť veľmi rýchlo.

Aktuality skupín

Udržateľné oživenie hospodárstva je jediným spôsobom, ako posilniť našu sociálnu Európu

Skupina Zamestnávatelia v EHSV

Členovia skupiny Zamestnávatelia sa pred sociálnym samitom v Porte, ktorý sa koná budúci mesiac, stretli s komisárom pre pracovné miesta a sociálne práva Nicolasom Schmitom. Predseda skupiny Zamestnávatelia Stefano Mallia v rámci otvorenej diskusie zdôraznil potrebu rýchleho hospodárskeho oživenia, ktoré bude možné dosiahnuť len vtedy, ak zabezpečíme pre naše podniky priaznivé podnikateľské prostredie, aby mohli byť konkurencieschopné, vytvárať pracovné miesta a zaručovať dobré životné podmienky pre našu spoločnosť.

 

Primerané minimálne mzdy sú kľúčovým prvkom sociálnej súdržnosti

Skupina Pracovníci v EHSV

Primerané minimálne mzdy sú kľúčovým prvkom sociálnej súdržnosti a boja proti chudobe pracujúcich a nerovnosti. Mnohí v Európe však pracujú vo veľmi drsných podmienkach, najmä pracovníci s neistým postavením. A hoci je kolektívne vyjednávanie v niektorých krajinách dostatočne silné na zabezpečenie dobrých pracovných podmienok, neplatí to všade.

Organizácie občianskej spoločnosti musia byť hnacou silou zmien v spoločnostiach a hospodárstvach po pandémii COVID-19

Skupina Rozmanitá Európa v EHSV

Na nedávnej konferencii skupiny Rozmanitá Európa zástupcovia občianskej spoločnosti adresovali svojim organizáciám naliehavú výzvu, aby informovali politikov o tom, aký druh spoločnosti chcú vytvoriť a v akej spoločnosti chcú žiť.

Čoskoro v EHSV/kultúrne podujatia

Deň Európy 2021

EHSV tradične oslavuje Deň Európy otvorením svojich dverí verejnosti. Tento rok by sme v dôsledku krízy COVID-19 chceli občanov z celej Európy a celého sveta vyzvať, aby Dom občianskej spoločnosti objavili bezpečným a virtuálnym spôsobom.