ES geležinkelių transportas: 2021-ieji – Europos geležinkelių metai – tinkamas laikas pokyčiams

Geležinkelių transporto klausimu vis dar reikia pažangos politikos, reguliavimo ir kultūros srityse, nors per 25 liberalizavimo metus daug nuveikta atveriant rinkas ir siekiant techninio suderinimo. Tai pagrindinė EESRK kovo mėn. plenarinėje sesijoje priimtos nuomonės dėl bendros Europos geležinkelių erdvės mintis.

EESRK pabrėžia, kad reikia nešališkos bendros Europos geležinkelių erdvės ir jos laimėjimų analizės, o 2021-ieji Europos geležinkelių metai galėtų tapti puikia proga apžvelgti poslinkius ir užsibrėžti naujus ateities tikslus.

Kalbėdamas plenarinės sesijos diskusijoje nuomonės pranešėjas Stefan Back pareiškė: „Geležinkeliams reikia, kad keistųsi kultūra ir požiūris, kuris pirmiausia orientuojamas į vartotojų poreikius tiek keleivinio, tiek krovininio transporto srityje. 2021-aisiais – Europos geležinkelių metais – turėtų būti pasinaudota siekiant skatinti šiuos elgsenos pokyčius, plėtoti sklandesnį operatorių ir klientų bendradarbiavimą ir kuo geriau išnaudoti skaitmeninimo teikiamas galimybes.“

COVID-19 pandemija sustabdė arba įšaldė projektus, tad dabar reikia atsigriebti už prarastą laiką. Valstybės pagalba tebėra būtina norint užtikrinti pagrindines paslaugas po krizės, o viešųjų paslaugų sutartys gali visiems garantuoti prieinamas, įperkamas ir įtraukias keleivių vežimo paslaugas. EESRK nuomone, tai yra viena veiksmingiausių ir efektyviausių priemonių keleivių vežimui geležinkeliais skatinti. (mp)