Stefano Mallia, predseda skupiny Zamestnávatelia v EHSV

Návrh Komisie je nedokončený a treba ho zasadiť do rámca dlhodobej vízie pre program v oblasti konkurencieschopnosti.

Komisia predstavila 1. februára 2023 svoju prvú odpoveď na bezprecedentný klimatický balík prezidenta Joa Bidena, t. j. americký zákon o znížení inflácie (IRA), ktorý podporí americký priemysel rekordne vysokou sumou 369 miliárd dolárov v dotáciách. Návrh Komisie je zameraný na rôzne veci, ako je predvídateľný regulačný rámec, prístup k financovaniu, dostatok kvalifikovanej pracovnej sily či program otvoreného obchodu. Po jeho prvom posúdení sa však zamestnávatelia v EÚ zhodli na tom, že ak chceme dosiahnuť dlhodobú konkurencieschopnosť, treba na návrhu ďalej pracovať.

Predovšetkým by sa nemalo zabúdať na druhú transformáciu, ktorá ide ruka v ruke s tou ekologickou – na digitálnu transformáciu.

Po druhé, treba zdôrazniť, že len samotné dotácie nebudú stačiť. Ozajstným problémom, ktorý v súvislosti s IRA vyvstáva, nie je len výška dotácií. Tá je v skutočnosti nižšia než suma, ktorú ponúka rozpočet EÚ a rôzne fondy. Problémom je skôr spojenie dotácií a nízkych cien energie v USA. Tieto dve skutočnosti spolu spôsobujú, že IRA je pre Európu problémom. Keď sa k tomu pridá pomerne nízka produktivita priemyselných odvetví v EÚ, európske hospodárstvo sa ocitne v skutočne veľmi nebezpečnej situácii. Dotácie už rozdelili krajiny EÚ a napokon povedú k fragmentácii jednotného trhu a škodlivému súťaženiu a oslabia regionálny rozvoj.

Po tretie, zdá sa, že plán Komisie vychádza zo staromódneho prístupu, keď sa o víťazovi rozhodne vopred. Podľa tohto scenára by ciele vytvárania priemyselných kapacít stanovili tvorcovia politík na základe analýzy jednotlivých odvetví a s prihliadnutím na celý dodávateľský a hodnotový reťazec. Takto by určili, ktorým podnikom treba prednostne poskytnúť regulačnú a finančnú podporu. Už samotný pojem „sektor čistých technológií“ nie je vhodne zvolený, keďže ekologická transformácia prebieha vo všetkých odvetviach a všetkých typoch podnikov.

Všetci vieme, v čom je skutočný problém. Je naliehavo potrebné získať späť to, o čo sme prišli, a prechod na ekologické hospodárstvo nám na to poskytuje príležitosť. Konkurencieschopnosť a vytváranie pracovných miest sa však musia stať spôsobom života a ústredným prvkom našej tvorby politík. Preto sa zamestnávatelia v EÚ zasadzujú za vytvorenie programu pre konkurencieschopnosť.